"familial" po polsku

EN

"familial" - polskie tłumaczenie

EN familial
volume_up
{przymiotnik}

familial (też: ancestral, clan)
volume_up
rodowy {przym. m.}
familial
volume_up
familijny {przym. m.}

Synonimy (angielski) dla "familial":

familial

Przykłady użycia - "familial" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThis is certainly due to the familial organisation of his universe.
Jest tak z pewnością dzięki rodzinnej organizacji twórczego uniwersum tego reżysera.
Englishis of the Opinion that the benefit/ risk balance of Onsenal in Familial Adenomatous Polyposis
wydał opinię, zgodnie z którą bilans korzyści i ryzyka w przypadku preparatu Onsenal
EnglishCongenital and familial and genetic disorders Uncommon:
Ginekomastia Wady wrodzone, choroby rodzinne i genetyczne Niezbyt często:
EnglishCongenital, familial and genetic disorders Uncommon:
Wady wrodzone, choroby rodzinne i genetyczne Niezbyt często:
Englishhomozygous familial hypercholesterolaemia, a population that has not usually responded to lipid- lowering medication.
pacjenta, to wówczas nawet gdy aktywność CK jest ≤ 5 razy GGN, należy rozważyć przerwanie terapii.
EnglishOnsenal is used to reduce the number of polyps in patients with familial adenomatous polyposis (FAP).
Preparat Onsenal stosuje się do zmniejszania liczby polipów u pacjentów z rodzinną polipowatością gruczolakowatą (FAP).
EnglishThe dosage of atorvastatin in patients with homozygous familial hypercholesterolemia is 10 to 80 mg daily.
Dawka atorwastatyny u pacjentów z homozygotyczną postacią hipercholesterolemii rodzinnej wynosi od 10 mg do 80 mg na dobę.
EnglishCongenital, Familial and Genetic Disorders
Wady wrodzone, choroby rodzinne i genetyczne
EnglishThe European Union must not overlook the professional, familial and social aspirations of women who live in rural areas.
Unia Europejska nie może pominąć zawodowych, rodzinnych i społecznych aspiracji kobiet mieszkających na obszarach wiejskich.
EnglishPlacebo-controlled trials in primary (idiopathic/familial) PAH and PAH associated with connective tissue diseases
Badania kontrolowane placebo w nadciśnieniu płucnym pierwotnym (postać idiopatyczna lub występująca rodzinnie) oraz związanym z chorobami tkanki łącznej
EnglishPaediatric experience is limited to a small number of children (aged 8 years or above) with homozygous familial hypercholesterolaemia.
Doświadczenie ze stosowaniem preparatu u dzieci jest ograniczone do niewielkiej liczby pacjentów (w wieku 8 lat lub starszych) z rodzinną homozygotyczną hipercholesterolemią.
EnglishIn a large study, 435 patients with heterozygous familial hypercholesterolaemia were given Crestor from 20 mg to 80 mg in a force-titration design.
W dużym badaniu klinicznym, obejmującym 435 pacjentów z rodzinną heterozygotyczną hipercholesterolemią, podawano od 20 do 80 mg preparatu Crestor, zwiększając dawkę w sposób wymuszony.
EnglishExperience in pediatrics is limited to a small number of patients (age 4 - 17 years) with severe dyslipidemias, such as homozygous familial hypercholesterolemia.
Doświadczenie w tej grupie wiekowej jest ograniczone do niewielkiej grupy pacjentów (w wieku 4- 17 lat) z ciężkimi dyslipidemiami, takimi jak homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna.
EnglishAtorvastatin is effective in reducing LDL-C in patients with homozygous familial hypercholesterolaemia, a population that has not usually responded to lipid- lowering medication.
Atorwastatyna skutecznie zmniejsza LDL- C u pacjentów z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną, którzy zazwyczaj nie reagują na leczenie zmniejszające stężenie lipidów we krwi.