EN faded
volume_up
{przymiotnik}

1. ogólne

faded (też: dingy)
volume_up
wyblakły {przym. m.}
faded (też: blasted, wilted, withered, drooping)
volume_up
zwiędły {przym. m.}
faded
volume_up
przekwitły {przym. m.} (zwiędły)
faded
volume_up
sprany {przym. m.}
faded (też: fading, obsolescent, obolescent)
volume_up
zanikający {przym. m.}
faded (też: tarnished)
volume_up
zmatowiały {przym. m.}

2. slang

faded (też: drunk, drunken, gassed, shot)
volume_up
pijany {przym. m.}
faded (też: stunned, groggy)
volume_up
odurzony {przym. m.}
faded (też: stoned, trashed, lit up, loved-up)
volume_up
naćpany {przym. m.} [pot.]
faded
volume_up
na haju {przym.} [pot.]

Przykłady użycia - "faded" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIn 1945 all that remained of the nerve centre was a bomb site that afterwards faded into obscurity.
Po roku 1945 ten zniszczony przez bomby teren był przez pewien czas zapomniany.
EnglishThere were moments when we had some hope - rather more at the beginning - but hope has now faded away.
Były chwile, gdy mieliśmy pewną nadzieję - raczej na początku - ale teraz nadzieja osłabła.
EnglishThe fight against the current environmental disaster has faded into the background, as have the social and economic interests of the peoples of the region.
Walka z obecną katastrofą naturalną przesunęła się na drugi plan, podobnie jak interesy społeczne i gospodarcze mieszkańców regionu.
EnglishUnfortunately, for many people the memories of the scandals of 1999 have already faded, along with any respect for the necessary independence of an anti-corruption authority.
Niestety wiele osób zapomniało już o skandalach z 1999 roku, a także o respektowaniu niezbędnej niezależności urzędu antykorupcyjnego.
EnglishAnd he transferred this principle to other social situations when the merger of the GDR into the consumer society faded historically as a subject.
Tę zasadę można będzie przenieść na inne sytuacje socjalne, kiedy przechodzenie od rzeczywistości NRD do społeczeństwa konsumpcyjnego przestanie już być palącym tematem.
EnglishEvery new development has been seen as too far, and each time the technique has been improved and perfected, the benefits have come through and the anticipated problems have faded away.
Każde nowe osiągnięcie jest postrzegane jako krok za daleko i za każdym razem ulepszano technikę i doprowadzano ją do perfekcji, korzyści zwyciężały, a spodziewane problemy znikały.

Pozostałe hasła