"face to face" po polsku

EN

"face to face" - polskie tłumaczenie

EN face to face
volume_up
{przysłówek}

face to face
Jehovah spake with you face to face in the mount out of the midst of the fire,
Twarzą w twarz mówił Pan z wami na górze, z pośrodku ognia,
You're basically face-to-face with someone that essentially decides life or death.
Siedzisz twarzą w twarz z osobą, która decyduje o życiu lub śmierci.
Now if I were to come to you face-to-face and come this close to you, you would feel threatened.
Gdybym stanął z wami twarzą w twarz i podszedł blisko, czulibyście się zagrożeni.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "face to face"

face rzeczownik
to face czasownik
to przyimek
Polish
to spójnik

Przykłady użycia - "face to face" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishBut of course that goes for face-to-face courses in the classroom, too.
Ta zasada dotyczy jednak również kursów stacjonarnych w świecie rzeczywistym.
EnglishThis document cannot replace a face-to-face discussion with your veterinarian.
Niniejszy dokument nie zastąpi osobistej rozmowy z lekarzem weterynarii.
EnglishThis document cannot replace a face-to-face discussion with your veterinarian.
Dokument ten nie może zastąpić bezpośredniej konsultacji z weterynarzem.
EnglishYou're basically face-to-face with someone that essentially decides life or death.
Siedzisz twarzą w twarz z osobą, która decyduje o życiu lub śmierci.
EnglishNow if I were to come to you face-to-face and come this close to you, you would feel threatened.
Gdybym stanął z wami twarzą w twarz i podszedł blisko, czulibyście się zagrożeni.
EnglishJehovah spake with you face to face in the mount out of the midst of the fire,
Twarzą w twarz mówił Pan z wami na górze, z pośrodku ognia,
EnglishFace 2 Face demonstrated that what we thought impossible was possible -- and, you know what, even easy.
Face 2 Face pokazało, że niemożliwe jest możliwe -- co więcej jest bardzo proste.
EnglishThese are the gentle giants that I've had the pleasure of meeting face to face many times underwater.
Wiele razy miałam okazję spotkać te łagodne olbrzymy oko w oko w głębinach morskich.
English(NL) Mr President, the 2011 budget brings us face to face with the priorities of the European Union.
(NL) Panie przewodniczący! Budżet na rok 2011 unaocznia nam priorytety Unii Europejskiej.
EnglishHowever, this event brings us face to face with a problem which concerns all Europeans.
Zdarzenie to jednak każe nam stanąć twarzą w twarz z problemem, który dotyczy wszystkich Europejczyków.
Englishand I will bring you into the wilderness of the peoples, and there will I enter into judgment with you face to face.
A prowadząc was po puszczy tych narodów, tam się z wami twarzą w twarz sądzić będę.
EnglishYou know, Aristotle says a tragedy is that moment when the hero comes face to face with his true identity.
Wg Arystotelesa tragedia to moment, w którym bohater staje twarzą w twarz ze swą tożsamością.
EnglishFace to face would work, but it's hard to set it up.
W cztery oczy by zadziałało, ale trudno to zorganizować.
EnglishSalmon-coloured, triangular, film-coated tablet engraved with “ 7.5 ” on one face and face.
Tabletka powlekana koloru łososiowego, trójkątna, z wytłoczonym napisem „ 7. 5 ” po jednej stronie oraz wytłoczonym znakiem
EnglishDoes the Council accept that some day it is going to have to sit face-to-face with Hamas to solve this situation?
Czy Rada akceptuje fakt, że pewnego dnia będzie musiała stanąć twarzą w twarz z Hamasem, aby rozwiązać tę sytuację?
EnglishElizabeth has realized, and she's coming face-to-face with her own sense of jealousy, her own sense of mortality.
Elżbieta uświadomiła sobie i staje twarzą w twarz z jej własnym uczuciem zazdrości, jej własnym poczuciem śmiertelności.
EnglishSo nice to finally meet you face to face.
Miło wreszcie spotkać się twarzą w twarz.
EnglishIt's not too much to say that what Gutenberg did for writing, online video can now do for face-to-face communication.
To nie przesada powiedzieć, że to co Gutenberg zrobił dla piśmiennictwa wideo online może teraz zrobić dla komunikacji twarzą w twarz.
EnglishWe called the project Face 2 Face.
EnglishThey go to see Michelangelo's "David," and when they finally come face to face with the statue, they both freeze dead in their tracks.
Pojechali, żeby zobaczyć "Dawida" Michała Anioła, a kiedy wreszcie znaleźli się twarzą w twarz z rzeźbą, obydwaj stanęli jak wryci.