"face to face" po polsku

EN

"face to face" - polskie tłumaczenie

EN face to face
volume_up
{przysłówek}

face to face
Jehovah spake with you face to face in the mount out of the midst of the fire,
Twarzą w twarz mówił Pan z wami na górze, z pośrodku ognia,
You're basically face-to-face with someone that essentially decides life or death.
Siedzisz twarzą w twarz z osobą, która decyduje o życiu lub śmierci.
Now if I were to come to you face-to-face and come this close to you, you would feel threatened.
Gdybym stanął z wami twarzą w twarz i podszedł blisko, czulibyście się zagrożeni.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "face to face"

face rzeczownik
to face czasownik
to przyimek
Polish
to spójnik

Przykłady użycia - "face to face" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishBut of course that goes for face-to-face courses in the classroom, too.
Ta zasada dotyczy jednak również kursów stacjonarnych w świecie rzeczywistym.
EnglishThis document cannot replace a face-to-face discussion with your veterinarian.
Niniejszy dokument nie zastąpi osobistej rozmowy z lekarzem weterynarii.
EnglishThis document cannot replace a face-to-face discussion with your veterinarian.
Dokument ten nie może zastąpić bezpośredniej konsultacji z weterynarzem.
EnglishFace 2 Face demonstrated that what we thought impossible was possible -- and, you know what, even easy.
Face 2 Face pokazało, że niemożliwe jest możliwe -- co więcej jest bardzo proste.
English(NL) Mr President, the 2011 budget brings us face to face with the priorities of the European Union.
(NL) Panie przewodniczący! Budżet na rok 2011 unaocznia nam priorytety Unii Europejskiej.
EnglishFace to face would work, but it's hard to set it up.
W cztery oczy by zadziałało, ale trudno to zorganizować.
EnglishSalmon-coloured, triangular, film-coated tablet engraved with “ 7.5 ” on one face and face.
Tabletka powlekana koloru łososiowego, trójkątna, z wytłoczonym napisem „ 7. 5 ” po jednej stronie oraz wytłoczonym znakiem
EnglishWe called the project Face 2 Face.
EnglishSad face? ~~~ Sleepy face?
English(NL) Mr President, like you, I visited Auschwitz a few weeks ago, and we came face to face with the horrors that took place there.
(NL) Panie przewodniczący! Podobnie jak pan, odwiedziłem Auschwitz kilka tygodni temu i stanęliśmy wobec okropności, jakie miały tam miejsce.
English(Laughter) We did Face 2 Face with only six friends, two ladders, two brushes, a rented car, a camera and 20,000 square feet of paper.
(Śmiech) Tworzyliśmy Face 2 Face z sześcioosobową grupą, dwoma drabinami, dwoma pędzlami, wynajętym samochodem, aparatem i 2 000 metrów kwadratowych papierów.
EnglishWe take the Internet age into account as well, as the provisions will apply to online purchases just as they do to face-to-face trade.
Bierzemy także pod uwagę, że żyjemy w epoce Internetu - przepisy będą miały zastosowanie do zakupów internetowych w takim samym stopniu, w jakim dotyczą one sprzedaży bezpośredniej.
EnglishOne of the more innovative examples of these efforts has been the citizens' consultations, experimenting with deliberative polling and face-to-face consultations.
Jednym z najbardziej innowacyjnych przykładów takich działań są społeczne konsultacje, eksperymenty polegające na badaniu opinii publicznej połączonym z debatą oraz konsultacje osobiste.
EnglishAnd every one had four faces: the first face was the face of the cherub, and the second face was the face of a man, and the third face the face of a lion, and the fourth the face of an eagle.
A każde zwierzę miało cztery twarze; twarz pierwsza była twarz Cherubinowa, druga twarz była twarz człowiecza, trzecia była twarz lwia, a czwarta była twarz orla.