"to fabricate" po polsku

EN

"to fabricate" - polskie tłumaczenie

volume_up
fabric {rzecz.}

EN to fabricate
volume_up
[fabricated|fabricated] {czasownik}

1. ogólne

We started to figure out how you can compute to fabricate.
Zaczęliśmy odkrywać, jak obliczać by produkować.
to fabricate (też: to falsify, to forge, to make, to produce)
volume_up
fabrykować {czas. ndk}
The black sheep who fabricate entire fields and business activities and who cause BSE and other scandals should be named and shamed.
Czarna owca, która fabrykuje całe pola i działalności gospodarcze i która spowodowała chorobę wściekłych krów i inne skandale, powinna zostać nazwana i potępiona.

2. "evidence"

to fabricate (też: to manufacture, to orchestrate)
volume_up
fabrykować {czas. ndk} (dowód np. w sprawie karnej)
The black sheep who fabricate entire fields and business activities and who cause BSE and other scandals should be named and shamed.
Czarna owca, która fabrykuje całe pola i działalności gospodarcze i która spowodowała chorobę wściekłych krów i inne skandale, powinna zostać nazwana i potępiona.
to fabricate (też: to manufacture, to orchestrate)
volume_up
sfabrykować {czas. dk} (dowód np. w sprawie karnej)
Despite this, he himself claims that all of the charges are fabricated.
Pomimo to utrzymuje, że wszystkie oskarżenia zostały sfabrykowane.
Again, I suggest they are genuine and not fabricated.
Także te zdjęcia uważam za prawdziwe, a nie sfabrykowane.
The charges against them were fabricated and they have been imprisoned solely for exercising their right to freedom of expression and association.
Oskarżenia pod ich adresem zostały sfabrykowane, a zostali oni uwięzieni jedynie za korzystanie z prawa do swobody wypowiedzi i stowarzyszeń.

Synonimy (angielski) dla "fabric":

fabric

Przykłady użycia - "to fabricate" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt gets even better, for it turns out that we can fabricate the receivers out of materials that are encoded in DNA.
Jest jeszcze lepiej, bo okazuje się, że możemy tworzyć nowe odbiorniki z materiałów zakodowanych w DNA.
EnglishYou're having machines fabricate themselves.
EnglishBut the people who fabricated that solar cooker are women, illiterate women, who actually fabricate the most sophisticated solar cooker.
Tę słoneczną kuchenkę zbudowały kobiety. ~~~ Niepiśmienne kobiety potrafią zbudować skomplikowaną kuchnię słoneczną.
EnglishThe black sheep who fabricate entire fields and business activities and who cause BSE and other scandals should be named and shamed.
Czarna owca, która fabrykuje całe pola i działalności gospodarcze i która spowodowała chorobę wściekłych krów i inne skandale, powinna zostać nazwana i potępiona.