"to extinguish" po polsku

EN

"to extinguish" - polskie tłumaczenie

EN to extinguish
volume_up
[extinguished|extinguished] {czasownik}

1. ogólne

to extinguish (też: to blow, to dissipate, to quell, to scatter)
volume_up
rozwiać {czas. dk}
to extinguish (też: to slake, to quench)
volume_up
ugasić {czas.}
For example, if the fire service is unable to determine which extinguishing agent they need for the good being transported, this can have fatal consequences.
Przykładowo, jeśli straż pożarna nie będzie w stanie określić, jakiego środka gaszącego użyć dla jakiegoś towaru, może to przynieść tragiczne skutki.
to extinguish (też: to dissipate, to douse, to dowse, to stub out)
volume_up
zgasić {czas.}
The Olympic flame has been extinguished with the blood of the Tibetans, blood spilled in Tibet every day.
Otóż, płomień olimpijski został zgaszony krwią Tybetańczyków, krwią przelewaną każdego dnia w Tybecie.
And when I shall extinguish thee, I will cover the heavens, and make the stars thereof dark; I will cover the sun with a cloud, and the moon shall not give its light.
A gdy cię zgaszę, zakryję niebiosa, i ciemne uczynię gwiazdy ich, słońce obłokiem zasłonię, a księżyc nie da światła swego.
Mr President, long before the start of the Olympic Games in China, I would argue that Beijing has extinguished the Olympic flame by its flagrant disregard for fundamental rights!
Panie przewodniczący, uważam, że na długo przed rozpoczęciem igrzysk olimpijskich w Chinach Pekin zgasił olimpijski płomień przez swoje skandaliczne lekceważenie podstawowych praw!
There have been arson attacks on Roma camps in the suburbs of Naples, with the mob preventing fire services getting in to extinguish the fires.
W obozach Romów na przedmieściach Neapolu miały miejsce przypadki podpaleń, podczas gdy tłum ludzi blokował dostęp służb przeciwpożarowych do miejsca zdarzeń.
to extinguish (też: to muffle, to quash, to quell, to repress)
In contrast, we are seeing the world divided between those who uphold human rights and those who want to brutally extinguish them.
Wręcz przeciwnie jednak widzimy świat podzielony pomiędzy podmioty przestrzegające praw człowieka i podmioty chcące brutalnie je stłumić.
to extinguish (też: to blot out, to clear, to delete, to erase)
volume_up
wymazać {czas. dk}
to extinguish (też: to erase, to blank out, to rub out)
volume_up
wymazywać {czas. ndk}

2. "fire"

to extinguish (też: to smother)
volume_up
stłamsić {czas. dk} (ogień)

3. finanse

to extinguish
to extinguish (też: to sink (a debt))
volume_up
umarzać {czas. ndk}

Przykłady użycia - "to extinguish" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe subsequent placings extinguish spiritual life and should radiate outward.
Kolejne pchnięcia zabiją ducha i powinny rozchodzić się na zewnątrz.
EnglishIf we did, we would basically extinguish free trade and the opportunity for cross-border trade.
Gdybyśmy tak postąpili, zwyczajnie wyeliminowalibyśmy wolny handel i możliwość handlu transgranicznego.
EnglishAnd when I shall extinguish thee, I will cover the heavens, and make the stars thereof dark; I will cover the sun with a cloud, and the moon shall not give its light.
A gdy cię zgaszę, zakryję niebiosa, i ciemne uczynię gwiazdy ich, słońce obłokiem zasłonię, a księżyc nie da światła swego.
EnglishThere have been arson attacks on Roma camps in the suburbs of Naples, with the mob preventing fire services getting in to extinguish the fires.
W obozach Romów na przedmieściach Neapolu miały miejsce przypadki podpaleń, podczas gdy tłum ludzi blokował dostęp służb przeciwpożarowych do miejsca zdarzeń.
EnglishAll of America's political and economic resources will be needed to extinguish the fire at the bank that was ignited with cheap money, debt and speculation.
Ameryka będzie potrzebowała wszystkich swoich zasobów politycznych i ekonomicznych do ugaszenia pożaru w sektorze bankowym, wznieconego tanim pieniądzem, zadłużeniem i spekulacjami.