"to explore" po polsku

EN

"to explore" - polskie tłumaczenie

EN to explore
volume_up
[explored|explored] {czasownik}

to explore
volume_up
zwiedzić {czas. dk}
I explored there extensively in the off-limits areas and fell in love right away.
Zwiedziłam wiele z ich trudno dostępnych zakątków Zwiedziłam wiele z ich trudno dostępnych zakątków i zakochałam się.
to explore
volume_up
eksplorować {czas. ndk}
We want to navigate, explore, discover information.
Chcemy nawigować, eksplorować, odkrywać informacje.
I fell in love with the way things moved, so I started to explore motion by making little flipbooks.
Zauroczył mnie sposób w jaki poruszały się rzeczy, zacząłem więc eksplorować ruch tworząć takie oto książeczki.
However, we also have to explore the deep-seated origins of extremism and violence.
Musimy też jednak badać głęboko zakorzenione źródła ekstremizmu i przemocy.
And from then on, since I was now in this huge exciting world, I wanted to explore it all.
Z chwilą, gdy znalazłam się w tym fascynującym świecie, chciałam badać wszystko na raz.
So that was how I first started to explore the way things moved, and expressed it.
Wtedy właśnie po raz pierwszy zacząłem badać sposób, w jaki poruszają się rzeczy i wyrażać ruch.
We hope these options help you explore and interact with your search results in useful ways.
Mamy nadzieję, że te opcje pozwolą wydajnie przeglądać i dostosowywać wyniki wyszukiwania.
But instead of just showing us the information, we can take our finger and explore, and see, state by state, exactly how much wind potential there is.
Jednak zamiast tylko pokazywać suche fakty za pomocą palca możemy przeglądać stan po stanie, i zobaczyć dokładnie jak duży jest tam potencjał wiatrowy.
volume_up
poznawać {czas. ndk}
It's a labor of love for us and our small team, and we really hope it will inspire kids to explore and learn about the universe.
To owoc miłości naszego zespołu, mamy nadzieję, że zainspiruje dzieci do poznawania wszechświata.
Download Origin for PC to play anywhere, challenge friends, explore exciting new games, and stay connected to the Origin community.
Pobierz klient Origin na komputer PC, aby móc grać z dowolnego komputera, rzucać wyzwania znajomym, poznawać ciekawe nowe gry oraz kontaktować się ze społecznością graczy w Origin.

Przykłady użycia - "to explore" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe believe it is essential to explore these given the severity of the crisis.
Uważamy, że ze względu na powagę kryzysu konieczne jest zbadanie opisanych możliwości.
EnglishAnd pioneering spirit will be each time we allow ourselves to explore this vertical axis.
Pionierskim będzie więc każde działanie, którym odważymy się zbadać tę pionową oś.
EnglishLet us boost your business and explore the full range of our services.
Pozwól nam rozwinąć potencjał Twojej firmy –  sprawdź pełną ofertę naszych usług .
EnglishSo, I'm off in my new direction with this to explore rhythm and space.
Tak więc, będe zmierzał w nowym kierunku, aby zgłębić tajniki rytmu i przestrzeni.
EnglishThe decisions taken mean we now have to explore a new dimension of European democracy.
Podjęte decyzje oznaczają, że musimy obecnie zgłębić nowy wymiar demokracji europejskiej.
EnglishAnd you'll all be able to use it and kind of explore what your own personal mythology might be.
Będziecie mogli go używać i sprawdzić, co mogłoby być waszą osobistą mitologią.
EnglishAnd then moved slowly to explore the other possibilities of capturing traces.
Posuwałem się naprzód, badając inne możliwości uchwycenia śladów.
EnglishIt has a duty to explore coherent and courageous courses of action.
Jego obowiązkiem jest poszukiwanie spójnych i odważnych sposobów działania.
EnglishAt the same time, we are inviting them to come and explore our part of the world.
Ponadto zapraszamy innych do odkrywania naszej części świata.
EnglishAnd it's that state that allows these two creatures to explore the possible.
To ów stan umożliwia tym dwóm istotom odkryć wspólne możliwości.
EnglishWe need deep-diving subs, new technologies to explore the ocean.
Potrzebujemy aparatów do głębokiego nurkowania, nowych technologii do badania oceanu.
EnglishHowever, I would like to explore this issue in a little more detail.
Chciałabym jednak zająć się tym zagadnieniem bardziej szczegółowo.
EnglishSo, one of the things that I love to do is to explore skill.
Jedną z tych rzeczy, które uwielbiam robić jest wnikanie w umiejętności.
EnglishThe aim of the examination is to explore difficulties in the proposal.
Celem analizy jest poznanie trudności związanych z wnioskiem.
EnglishIn this respect, we need to explore ways of setting up a Copenhagen Green Climate Fund.
W tym kontekście musimy zbadać możliwości ustanowienia Kopenhaskiego Zielonego Funduszu Klimatycznego.
EnglishSo basically, I want the players to be able to experiment and explore a huge amount of failure space.
Zaraz zacznę je tracić. ~~~ Gracze mogą eksperymentować, dużo rzeczy może pójść nie tak.
EnglishAnd I decided to explore this movement by turning trees into artists.
Postanowiłam zgłębić ten ruch zmieniając drzewa w artystów.
EnglishIn my opinion, it is an extremely interesting avenue to explore.
Moim zdaniem należy zgłębić tę niezwykle interesującą możliwość.
English'Calls to explore, within the same forums, the elaboration of an international convention ..'.
"Zwraca się o zbadanie, na tych właśnie forach, możliwości opracowania międzynarodowej konwencji...”.
EnglishThus, I wanted to explore many lines of action to support the growth of these industries.
Chciałam zatem zbadać różne kierunki działania zmierzające do wsparcia rozwoju przedsiębiorstw z tych branż.