"exploitative" po polsku

EN

"exploitative" - polskie tłumaczenie

PL

EN exploitative
volume_up
{przymiotnik}

exploitative
exploitative

Synonimy (angielski) dla "exploitative":

exploitative
exploit

Przykłady użycia - "exploitative" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe severely exploitative and discriminatory conditions under which they work are well known.
Powszechnie wiadomo, że tego rodzaju praca odbywa się w warunkach wyzysku i dyskryminacji.
EnglishLike all workers, they are struggling against monopoly interests and the exploitative system.
Tak jak wszyscy pracownicy, Romowie walczą przeciwko interesom monopolistycznym i systemowi wyzysku.
EnglishThe European Parliament's 'crocodile tears' cannot acquit the EU of its inhumane, exploitative policy.
"Krokodyle łzy” wylewane w Parlamencie Europejskim nie oczyszczą UE z zarzutów stosowania niehumanitarnej polityki wyzysku.
EnglishIt is real disobedience and resistance which will lead to the overthrow of the exploitative barbarity of capitalism itself.
Jest nim rzeczywiste nieposłuszeństwo i opór, które doprowadzą do obalenia barbarzyńskiego wyzysku samego kapitalizmu.
EnglishThe severely exploitative and discriminatory conditions under which many of those engaged in domestic work operate are well known.
Powszechnie wiadomo o wyzysku i dyskryminacji, do jakich dochodzi w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w gospodarstwie domowym.
EnglishAnd when you have that, then evolutionary theory tells us that natural selection will favor the more exploitative, more predator-like organisms.
Bazując na tym, teoria ewolucji mówi nam, że selekcja naturalna wypromuje najzajadliwsze, najbardzie drapieżne organizmy.
EnglishHow can the other institutions be taken seriously while exploitative forms of atypical work continue to proliferate in all of our Member States?
Jak można poważnie traktować inne instytucje, jeśli we wszystkich państwach członkowskich nadal mnożą się nietypowe formy wyzysku?
EnglishThe real fight is against rogue exploitative employers, and what we need at this time is an agenda that is pro-worker, not anti-immigrant.
Prawdziwa walka to walka z nikczemnymi wyzyskującymi pracodawcami, a teraz potrzebne nam są działania propracownicze a nie antyimigracyjne.
EnglishThe report conceals the EU's unacceptable immigration policy and its inhuman, criminalising, security-focused and exploitative nature.
Sprawozdanie przemilcza niedopuszczalną politykę imigracyjną UE oraz jej nieludzkie, kryminalizujące, obsesyjnie skupione na bezpieczeństwie oraz oparte na wyzysku oblicze.
EnglishThis is the starkest and most cutting indictment of an unfair, exploitative, irrational and, therefore, historically reviled economic system.
Jest to najpoważniejszy i najbardziej przejmujący zarzut pod adresem niesprawiedliwego, eksploatującego, irracjonalnego, a więc tym samym napiętnowanego system gospodarczego.
EnglishIn certain countries - such as my own - in particular, these are the organisations that most readily recruit illegal workers under the very worst kinds of exploitative conditions.
W niektórych krajach - w tym w moim własnym - w szczególności są to organizacje, które niezwykle chętnie zajmują się naborem nielegalnych pracowników w najgorszych warunkach wyzysku.