EN expendable
volume_up
{przymiotnik}

1. ogólne

expendable
volume_up
do zastąpienia {przym. m.}

2. "dispensable"

volume_up
zbędny {przym. m.}
volume_up
zbyteczny {przym. m.}

3. "container, fuel tank"

Migration is the by-product of global capitalism that sees people not as human beings, but as factors of production that are expendable.
Migracja to produkt uboczny kapitalizmu w ujęciu globalnym, w którym obywateli nie traktuje się jak ludzi, lecz jako jednorazowy czynnik produkcyjny.

4. "equipment, materials"

expendable
volume_up
zużywalny {przym. m.}

5. Wojskowość: "troops, equipment"

expendable
volume_up
na straty {przym. m.} [przen.]
The main feature of Communist totalitarianism - the attitude to people as an expendable resource - was not eliminated.
Nie wyeliminowaliśmy jeszcze głównej cechy komunistycznego totalitaryzmu - traktowania ludzi jak zasobów, które można spisać na straty.
We are talking about whether these animals should be listed in Appendix I or II, or whether they are simply expendable.
Zastanawiamy się, czy te zwierzęta powinny być wymienione w załączniku I lub II, czy też są one po prostu spisane na straty.
expendable
volume_up
spisany na straty {przym. m.} [przen.]

Synonimy (angielski) dla "expendable":

expendable
English

Przykłady użycia - "expendable" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe are talking about whether these animals should be listed in Appendix I or II, or whether they are simply expendable.
Zastanawiamy się, czy te zwierzęta powinny być wymienione w załączniku I lub II, czy też są one po prostu spisane na straty.
EnglishThe main feature of Communist totalitarianism - the attitude to people as an expendable resource - was not eliminated.
Nie wyeliminowaliśmy jeszcze głównej cechy komunistycznego totalitaryzmu - traktowania ludzi jak zasobów, które można spisać na straty.
EnglishAnd very importantly, with the introduction of sexual reproduction that passes on the genome, the rest of the body becomes expendable.
I co bardzo ważne: wraz z rozmnażaniem płciowym, dzięki któremu genom zostaje przekazany, pozostała część ciała staje się bezużyteczna.
EnglishMr President, global capitalism moves people around the world - some legally, some illegally - as though they were simply expendable facts of production.
Panie przewodniczący! Globalny kapitalizm oznacza przerzucanie ludźmi - legalnie czy też nie - po całym świecie, jak gdyby byli jedynie zbywalnymi czynnikami produkcji.
EnglishPerhaps, but these ideas are all just variations on God controlling everything, the supreme commander toying with expendable units in a great campaign.
Być może, ale te myśli są tylko wariacjami wyobrażenia o Bogu kontrolującym wszystko. ~~~ O najwyższym dowódcy bawiącym się niepotrzebnymi jednostkami w wielkiej kampanii.