"exam" po polsku

EN

"exam" - polskie tłumaczenie

volume_up
exam {rzecz.}

EN exam
volume_up
{rzeczownik}

The exam has been developed specifically for system designers and
Egzamin został opracowany specjalnie dla projektantów systemów i profesjonalistów
It was a difficult time, and I think you have passed the exam here.
To był trudny czas i myślę, że pan naprawdę zdał egzamin w tym zakresie.
Deutsch-Test für Zuwanderer (German Test for Immigrants, with exam guidelines and model exam
Egzamin Deutsch-Test für Zuwanderer, z podręcznikiem egzaminacyjnym i modelowym testem
Deutsch-Test für Zuwanderer (German Test for Immigrants, with exam guidelines and model exam
Egzamin Deutsch-Test für Zuwanderer, z podręcznikiem egzaminacyjnym i modelowym testem
exam (też: acid test, test, trial)
przygotowywać się na sprawdzian
In the end, if we test everyone by hand in exams, it's kind of hard to get the curricula changed to a point where they can use computers during the semesters.
Naleganie na ręczne sprawdziany uniemożliwi zmianę programu nauczania tak by można było wykorzystać komputery podczas zajęć.

Synonimy (angielski) dla "exam":

exam

Przykłady użycia - "exam" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAnd on my seventeenth birthday, after my fake eye exam, the eye specialist just noticed it happened to be my birthday.
I w 17-ste urodziny, po fałszywym badaniu wzroku, doktor zauważył, że mam urodziny.
EnglishWell done on acing your exam!
Pokazałeś, co potrafisz! Gratuluję świetnych wyników!
EnglishAnd that exam, whether you get a 70 percent, an 80 percent, a 90 percent or a 95 percent, the class moves on to the next topic.
I niezależnie, czy dostaniemy 70 procent, 80 procent, 90 procent, czy też 95 procent, przechodzimy do następnego tematu.
Englishto swot for an exam
EnglishAnd I remember my very first patient in that series continued to tell me more history during what was meant to be the physical exam visit.
I pamiętam, że mój pierwszy pacjent w tej serii kontynuował opowiadanie mi historii podczas części przewidzianej na badanie fizykalne.
Englishto cheat in the exam
Englishto cheat in an exam
Englishto ace an exam
Englishto sit an exam
Englishto cheat in the exam
Englishto sit an exam
Englishto ace an exam
Englishto swot for an exam
EnglishHe reads one book of 12 and goes to a couple of lectures, marches himself up to our room a couple days before the exam to get himself tutored.
Mój brat był trochę zajęty; przeczytał 1 z 12 książek i poszedł na 2 wykłady, wparował do naszego pokoju 2 dni przed egzaminem, żeby go czegoś nauczyć.