"evening" po polsku

EN

"evening" - polskie tłumaczenie

EN evening
volume_up
{rzeczownik}

evening (też: eventide)
Wednesday evening provides an opportunity for the Commission to give an answer.
W środowy wieczór Komisja będzie miała okazję, by udzielić odpowiedzi.
Mr President, good evening to each and every one of you.
Dobry wieczór, panie przewodniczący! Dobry wieczór państwu!
Therefore, I am anxious to stress the importance of the resolution that is being debated this evening.
Dlatego pragnę podkreślić znaczenie rezolucji, która jest omawiana dziś wieczór.
evening (też: dusk, dimpsy)

Synonimy (angielski) dla "evening":

evening

Przykłady użycia - "evening" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishRivastigmine should be administered twice a day, with morning and evening meals.
Rywastygminę należy przyjmować dwa razy na dobę, z porannym i wieczornym posiłkiem.
EnglishYou should take Prometax twice a day with food (in the morning and evening).
Lek Prometax należy przyjmować dwa razy na dobę z jedzeniem (rano i wieczorem).
EnglishMr van Nistelrooij said we are writing communications history here this evening.
Pan poseł van Nistelrooij powiedział, że dzisiaj wieczorem piszemy historię łączności.
EnglishIn this evening's debate, the centre-left seems to be doing exactly that.
Podczas tego wieczornego posiedzenia, centrolewica wydaje się właśnie to czynić.
EnglishTablets are to be taken orally morning and evening, with or without food.
Tabletki należy przyjmować doustnie rano i wieczorem, z pokarmem lub bez pokarmu.
EnglishThis is an all-party request that we are making to the Council this evening.
Jest to żądanie wszystkich partii, które adresujemy dzisiejszego popołudnia do Rady.
EnglishThis means taking 5 ml suspension in the morning and then 5 ml suspension in the evening.
To oznacza, że należy przyjmować 5 ml zawiesiny rano i 5 ml zawiesiny wieczorem.
EnglishSkip both doses and continue the next day with your normal morning and evening doses.
Następnego dnia należy kontynuować leczenie biorąc zwykłe dawki poranne i wieczorne.
EnglishYou should take Exelon twice a day with food (in the morning and evening).
Lek Exelon należy przyjmować dwa razy na dobę z jedzeniem (rano i wieczorem).
EnglishIn the evening, take two 100 milligram INTELENCE tablets, following a meal.
Wieczorem przyjmować dwie tabletki INTELENCE po 100 miligramów, po posiłku.
EnglishMr President, the measures we are discussing here this evening are to be welcomed.
Panie Przewodniczący! Omawiane tutaj dziś wieczorem środki należy przyjąć z zadowoleniem.
EnglishThis means taking 3 tablets in the morning and then 3 tablets in the evening.
To oznacza, że należy przyjmować 3 tabletki rano i 3 tabletki wieczorem.
EnglishTake one tablet in the morning and the other in the evening with or just after food.
Należy przyjmować jedną tabletkę rano i jedną wieczorem z posiłkiem lub tuż po posiłku.
EnglishHowever, there are two issues I wish to raise this evening: Icesave and mackerel.
Są jednak dwie kwestie, które pragnę podjąć w naszej wieczornej debacie: Icesave i makrela.
EnglishThis means taking 4 capsules in the morning then 4 capsules in the evening.
To oznacza, że należy przyjmować 4 kapsułki rano i 4 kapsułki wieczorem.
EnglishThis means taking 6 capsules in the morning then 6 capsules in the evening.
To oznacza, że należy przyjmować 6 kapsułek rano i 6 kapsułek wieczorem.
EnglishTablets are to be taken orally morning and evening, with or without food.
Tabletki należy przyjmować doustnie rano i wieczorem, z posiłkiem lub bez.
EnglishOne of the issues that were not discussed this evening is the system of private hallmarks.
Jednym z zagadnień, które nie były dziś omawiane, jest system prywatnego znakowania.
EnglishTake or give the prescribed dose by mouth in the morning and evening, with a meal.
Należy przyjmować lub podawać przepisaną dawkę doustnie w trakcie posiłku, rano i wieczorem.
EnglishThis means taking 7.5 ml suspension in the morning then 7.5 ml suspension in the evening.
To oznacza, że należy przyjmować 7, 5 ml zawiesiny rano i 7, 5 ml zawiesiny wieczorem.