"Eritrea" po polsku

EN

"Eritrea" - polskie tłumaczenie

volume_up
Eritrea {nazwa wł.}
PL

EN Eritrea
volume_up
{nazwa własna}

1. Geografia

Eritrea
volume_up
Erytrea {nazwa wł.}
Human rights are a key element in relations between the EU and Eritrea.
Prawa człowieka to podstawowy element stosunków między UE a Erytreą.
Eritrea is one of the world's poorest countries and dependent on aid from the European Union.
Erytrea to jeden z najbiedniejszych krajów świata, uzależniony od pomocy Unii Europejskiej.
It might therefore be useful to hear Mr Barroso's view on the state of Eritrea in particular.
Z tego względu korzystne byłoby wysłuchanie opinii pana Barroso zwłaszcza w odniesieniu do państwa Erytrea.

Synonimy (angielski) dla "Eritrea":

Eritrea

Przykłady użycia - "Eritrea" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe fact of the matter is that fundamental human rights are widely violated in Eritrea.
Otóż w Erytrei dochodzi do powszechnego łamania podstawowych praw człowieka.
EnglishI would like to make a short comment, Mr Schmidt, on humanitarian aid in Eritrea.
Panie pośle Schmidt, chciałbym pokrótce skomentować kwestię pomocy humanitarnej w Erytrei.
EnglishThe persecution of Christians in Eritrea is a subject I know you are familiar with.
Wiem, że kwestia prześladowania chrześcijan w Erytrei jest panu znana.
EnglishThis relates to what the first speaker was saying about Eritrea.
Ma to związek z tym, co powiedziano w pierwszym wystąpieniu w sprawie Erytrei.
EnglishRima's family was persecuted and murdered in Eritrea for being Christian.
Rodzina Rimy była w Erytrei prześladowana i została wymordowana ze względu na to, że byli chrześcijanami.
EnglishThe internal situation in Eritrea is partly determined by the impasse in the border conflict with Ethiopia.
Wewnętrzną sytuację w Erytrei częściowo determinuje impas w sporze granicznym z Etiopią.
EnglishSubject: Swedish journalist Dawit Isaak imprisoned in Eritrea
Przedmiot: Uwięziony w Erytrei dziennikarz szwedzki Dawit Isaak
EnglishThere is no humanitarian aid in Eritrea; we do not spend a cent on humanitarian aid there.
W Erytrei nie prowadzimy żadnych akcji humanitarnych; na pomoc humanitarną w Erytrei nie przeznaczamy ani centa.
EnglishThe visit that your delegation made late last year to Eritrea and Ethiopia and also Djibouti was important.
Wizyta złożona przez delegację Izby w ubiegłym roku w Erytrei, Etiopii oraz Dżibuti była ważna.
EnglishLet us be clear: we expect some positive and tangible steps in Eritrea as a result of this process.
Powiedzmy jasno: oczekujemy, że w wyniku tego procesu podjęte zostaną w Erytrei pewne pozytywne i wymierne kroki.
EnglishAllow me to give a very clear example: EU aid to Eritrea.
Podam wyraźny przykład: pomoc UE dla Erytrei.
EnglishIt was eight years ago that the Swedish-Eritrean journalist, Dawit Isaak, was captured and imprisoned in Eritrea.
Od momentu aresztowania Dawita Isaaka, szwedzkiego dziennikarza akredytowanego w Erytrei, minęło osiem lat.
EnglishEritrea has never held a national election.
W Erytrei nigdy nie przeprowadzono wyborów krajowych.
EnglishFirstly, let me say a word on Ethiopia/Eritrea.
Po pierwsze, kilka słów na temat Etiopii/Erytrei.
EnglishThis goes for the whole of the Horn of Africa and not least for the Swedish citizen, Dawit Isaak, who is imprisoned in Eritrea.
Dotyczy to całego Rogu Afryki, a nie tylko więzionego w Erytrei obywatela szwedzkiego, Dawita Isaaka.
EnglishIn Eritrea, critics of the regime are thrown into prison without trial and without even being told of what they are accused.
W Erytrei krytycy tamtejszego reżimu wtrącani są do więzień bez procesu, a nawet bez przedstawienia zarzutów.
EnglishSecondly, we have documented instances of companies from EU states supplying arms to China, Colombia, Ethiopia and Eritrea.
Po drugie, mamy udokumentowane przypadki firm z UE dostarczających broni do Chin, Kolumbii, Etiopii i Erytrei.
EnglishObviously the text does not include all violence perpetrated against Christians, such as in Eritrea and North Korea.
Oczywiście tekst ten nie obejmuje wszystkich aktów przemocy popełnionych wobec chrześcijan, takich jak w Erytrei i Korei Północnej.
EnglishIt has to be an essential requirement that all of the negotiations conducted with Eritrea lead to the release of Dawit Isaak.
Podstawowym wymaganiem musi być to, że wszystkie negocjacje prowadzone w Erytrei mają doprowadzić do uwolnienia Dawita Isaaka.
EnglishThis should increase the pressure on Eritrea.
W tej rezolucji pojawia się pierwsze bezpośrednie nawiązanie do przypadku Dawita Izaaka, a to powinno wywrzeć większy nacisk na Erytreę