"environmental effect" po polsku

EN

"environmental effect" - polskie tłumaczenie

EN environmental effect
volume_up
{rzeczownik}

environmental effect
Given the forecasts of rapid growth in air transport, this will have a considerable environmental effect.
Uwzględniając prognozy gwałtownego rozwoju transportu lotniczego, będzie miało to znaczący wpływ na środowisko naturalne.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "environmental effect"

environmental przymiotnik
environment rzeczownik
effect rzeczownik
to effect czasownik

Przykłady użycia - "environmental effect" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe second change relates to the environmental effect of additives.
Druga zmiana związana jest ze środowiskowym wpływem dodatków.
EnglishPeripheral neuropathy, characterised by paresthesia/ dysesthesia, is a common and well known effect of environmental arsenic.
Neuropatia obwodowa charakteryzująca się parestezją/ zaburzeniem czucia jest częstym i dobrze poznanym wynikiem działania arsenu obecnego w otoczeniu.
EnglishThis is the only solution that guarantees that the required environmental effect is achieved and that does not expose European carriers to a drastic fall in competitiveness.
Tylko takie rozwiązanie gwarantuje uzyskanie pożądanego skutku ekologicznego i nie naraża europejskich przewoźników na drastyczne obniżenie ich konkurencyjności.