"enviable" po polsku

EN

"enviable" - polskie tłumaczenie

EN enviable
volume_up
{przymiotnik}

enviable
This is certainly not an enviable condition.
Z pewnością nie jest to sytuacja do pozazdroszczenia.
enviable

Przykłady użycia - "enviable" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

English(RO) Madam President, India is booming as a country, with enviable economic growth, and is one of our biggest trade partners.
(RO) Pani Przewodnicząca! Indie jako kraj przeżywają okres gwałtownego rozwoju, o godnym pozazdroszczenia wzroście gospodarczym, i są jednym z naszych największych partnerów gospodarczych.
English. - Madam President, Belarus is a beautiful and important country with much potential for progress which can lead to enviable prosperity for its citizens.
autor. - Pani przewodnicząca! Białoruś jest pięknym i ważnym krajem, mającym wielki potencjał postępu, który może przyczynić się do godnego pozazdroszczenia dobrobytu swoich obywateli.