"envelope" po polsku

EN

"envelope" - polskie tłumaczenie

EN envelope
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

envelope (też: capsule, mailer)
I can support the amendments regarding a national envelope.
Udzielam wsparcia poprawkom dotyczącym koperty krajowej.
All the time, you have been given an envelope.
Cały czas, dostawałeś kopertę.
So we do not have a previously prepared envelope - this is for country A or for country B - the country has to show that it deserves to be supported.
Nie przygotowujemy wcześniej kopert - to dla państwa A, a to dla państwa B - państwo musi udowodnić, że zasługuje na wsparcie.
envelope (też: coat, coating, covering, sheathing)
This is the envelope, and this is the gondola, the payload.
To jest powłoka, a to jest kosz, ładownia.

2. Matematyka

envelope

3. Technika

envelope
volume_up
bańka {f.} (lampy)

Synonimy (angielski) dla "envelope":

envelope
English

Przykłady użycia - "envelope" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt is for that reason that we added 8.4% to the EUR 245 million provided for the POSEI envelope.
To z tego powodu dodaliśmy 8,4 % do 245 milionów euro przeznaczonych na pulę POSEI.
EnglishIs this an envelope we're living inside of, or no, does it go onto infinity in both time and space?
Czy żyjemy w zamkniętej przestrzeni, czy też w nieskończonym czasie i przestrzeni?
EnglishRussia is also preparing a USD 6 billion envelope to Belarus to finance this project.
Rosja przygotowuje również wartą 6 miliardów dolarów ofertę dla Białorusi na sfinansowanie tego projektu.
EnglishEnfuvirtide also inhibited HIV-1 envelope mediated cell-cell fusion.
Enfuwirtyd hamuje również, przebiegającą z udziałem otoczki wirusa HIV- 1, fuzję pomiędzy komórkami.
EnglishHere, on page nine, it speaks of a financial envelope of EUR 2 062 billion by 2013.
W nim bowiem na stronie dziewiątej jest zapis o kopercie finansowej w wysokości 2 062 miliardów euro do 2013 roku.
EnglishOf these six, the first one that we're going to talk about is in the black envelope you're holding.
Z tych sześciu, pierwszy, o którym będziemy mówić, znajduje się w czarnej kopercie, którą trzymacie.
EnglishI can support the amendments regarding a national envelope.
Udzielam wsparcia poprawkom dotyczącym koperty krajowej.
EnglishWe increased the financial envelope for cooperation with Pakistan for the next period, 2007-2010.
Zwiększyliśmy pulę środków finansowych na współpracę z Pakistanem na kolejny okres, obejmujący lata 2007-2010.
EnglishWith the current financial envelope, it is impossible to satisfy the needs of the different budgetary lines.
W obecnych ramach finansowych zaspokojenie potrzeb ujętych w różnych pozycjach budżetu jest niemożliwe.
EnglishThey had to fit within the envelope.
Była ogromna masa roboty, żeby wszystko wyglądało jak należy.
EnglishAnd this was the first prototype in Korea, as we're dealing with a dynamic envelope, and then the same characteristic of the fabric.
To był prototyp w Korei, mieliśmy do czynienia z dynamicznym pokryciem i taką samą charakterystyką materiału.
EnglishWhat will the national envelope achieve?
EnglishAll the time, you have been given an envelope.
EnglishThe envelope contains EUR 200 million.
EnglishDistributing amounts under the envelope from EFRAG to other European bodies does not send the right signal.
Dokonywanie podziału kwot należących do puli środków finansowych EFRAG na rzecz innych organów europejskich nie jest wysłaniem prawidłowego sygnału.
EnglishSo everybody got an envelope with all the money for the experiment, and we told them that at the end, we asked them to pay us back the money they didn't make. ~~~ OK?
Pod koniec eksperymentu prosiliśmy o oddanie sumy, której nie zarobili.
EnglishThe nuclear envelope breaks down.
Englishcommon envelope evolution
Englishcommon envelope event
Englishcommon envelope evolution