EN to enroll
volume_up
[enrolled|enrolled] {czasownik}

1. Amerykański angielski

to enroll (też: to jot down, to log, to record, to save)
volume_up
zapisać {czas. dk}
I would like to enroll at a university.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
to enroll (też: to accept, to adopt, to co-opt, to get)
volume_up
przyjąć {czas. dk}
to enroll (też: to enlist, to enrol)
volume_up
zapisać się {czas. zwr.}
I would like to enroll at a university.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
to enroll (też: to enrol)
volume_up
zaciągnąć się {czas. zwr. dk}
to enroll (też: to conscript)
volume_up
zwerbować {czas. dk}
volume_up
werbować {czas. ndk}

Przykłady użycia - "to enroll" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAfter 32 weeks or at disease flare, patients were eligible to enroll into the open label extension phase
Po 32 tygodniach lub w momencie reaktywacji choroby pacjenci kwalifikowali się do włączenia do fazy otwartej będącej przedłużeniem badania.
EnglishAnd in this case, a 45-year-old medical secretary at Mayo, who had lost her mother to breast cancer when she was very young, wanted to enroll in our study.
Kolejny przypadek, 45-letnia sekretarka medyczna z kliniki Mayo, która straciła matkę przez raka piersi w bardzo młodym wieku, chciała wziąć udział w naszym badaniu.