"to engender" po polsku

EN

"to engender" - polskie tłumaczenie

EN to engender
volume_up
[engendered|engendered] {czasownik}

to engender (też: to father)

Przykłady użycia - "to engender" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishArt and culture also need support and encouragement if they are to engender creativity.
Sztuka i kultura również potrzebują wsparcia i zachęty, jeśli mają one być źródłem kreatywności.
EnglishData from the last few weeks do not engender optimism.
Dane z ostatnich tygodni nie napawają optymizmem.
EnglishEurope will thus be able to speak the truth more forcefully and more credibly, which will engender greater trust.
Europa będzie więc mogła powiedzieć prawdę donośniejszym głosem i w sposób bardziej wiarygodny, co wzbudzi większe zaufanie.
EnglishIf we are to engender consumer confidence, then we must ensure that there are no loopholes for defective or dangerous products.
Jeżeli chcemy uzyskać zaufanie konsumentów, musimy zapewnić, że nie ma luk dla wadliwych lub niebezpiecznych produktów.
EnglishClearly, an enlarged Schengen area must not engender the risk of shutting out those countries which now adjoin the expanded Schengen borders.
Bez wątpienia poszerzona strefa Schengen nie może nieść ze sobą ryzyka odcięcia tych krajów, które z nią sąsiadują.
EnglishIn this and other cases, older workers engender additional concern and must benefit from support measures targeted specially at them.
W tym i w innych przypadkach źródłem dodatkowej obawy są starsi pracownicy, którzy muszą być objęci szczególnymi środkami wsparcia.
EnglishHowever the effect of keeping the public in the dark about the results of the tests would simply be to engender even more uncertainty.
Jednakże utrzymywanie społeczeństwa w niepewności co do wyników testów mogłoby po prostu doprowadzić do jeszcze większej niepewności.
EnglishSimply put, when the impulse is to change the world, the academy is more likely to engender a learned helplessness than to create a sense of empowerment.
Ujmując to prosto, kiedy nadchodzi impuls do zmiany świata akademia bardziej prawdopodobnie zapewni wyuczoną bezsilność niż wytworzy poczucie upoważnienia.
EnglishIn addition to being covered by the press and the media generally, these missions engender very detailed reports which, in my opinion, are of high quality.
Misje te, oprócz tego, że ogólnie rzecz biorąc mają wsparcie prasowe i medialne, są źródłem bardzo szczegółowych sprawozdań, które moim zdaniem charakteryzują się wysoką jakością.
EnglishAnd the great thing is, this motorcycle has been styled this way specifically to engender a sense that it's green technology and it's good for you and it's light and it's all part of the future.
Wspaniałe, że ten motocykl wystylizowano tak, żeby był źródłem poczucia, że to zielona technologia, że jest dobra, lekka i zorientowana na przyszłość.
EnglishI am hopeful that this scheme will engender a greater sense of democracy and of the democratic accountability of the European Commission, and inspire discussion on the future course of the EU.
Mam nadzieję, że to rozwiązanie wzmocni kulturę demokracji i odpowiedzialności demokratycznej w Komisji Europejskiej, inspirując dyskusję na temat przyszłego kierunku UE.