"ending" po polsku

EN

"ending" - polskie tłumaczenie

volume_up
ending {rzecz.}

EN ending
volume_up
{rzeczownik}

ending (też: back, close, demise, end)
And actually, ending the career of a lot of people at CBS.
To był koniec wielu karier w CBS.
A final thought: Ending civil wars is a process that is fraught with dangers, frustrations and setbacks.
Myśl na koniec: zakończenie wojen domowych to proces pełen niebezpieczeństw, frustracji i niepowodzeń.
No more small, creative projects ending up being ridiculed in the Euro-sceptic press!
Koniec z małymi, twórczymi projektami, trafiającymi do eurosceptycznej prasy w charakterze obiektów drwin!
ending (też: cue, end, remainder, remnant)

Synonimy (angielski) dla "ending":

ending

Przykłady użycia - "ending" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThat is why we have opposed cancelling production aids and ending milk quotas.
Dlatego też byliśmy przeciwni likwidacji pomocy produkcyjnej i kwot mlecznych.
EnglishDrug trafficking has resulted in acts of violence ending in losses of human life.
Handel narkotykami doprowadził do aktów przemocy, a w efekcie do przypadków śmierci.
EnglishI don't want a camel to so much as break wind without it ending up on my desk.
Jeśli wielbłąd puści wiatry informacja o tym musi wylądować na moim biurku.
EnglishAn era spent on seeking the way forward appears to be ending in Europe, too.
Również epoka poszukiwania drogi naprzód wydaje się dobiegać w Europie końca.
EnglishEndings are very, very important and, in this case, the ending dominated.
Zakończenia są szczególnie ważne; w tym przypadku, zakończenie zdominowało resztę.
EnglishWith the war ending, the tournaments will start up again, and sky's the limit.
Jak tylko wojna się skończy turnieje znowu ruszą pełną parą, a wtedy...
EnglishThe situation in Iran is a never-ending story of breaches of human rights.
Sytuacja w Iranie to taka niekończąca się opowieść - sytuacja łamania praw człowieka.
EnglishThese trade preferences were granted for a period ending on 31 December 2010.
Preferencje handlowe przyznano na okres kończący się 31 grudnia 2010 r.
EnglishBut there's at least one case where Capgras syndrome had a happy ending.
Ale jest przynajmniej jeden przypadek, gdy zespół Capgrasa miał szczęśliwe zakończenie.
EnglishThis is just a never-ending illustration of true pro-European schizophrenia.
To niekończący się przykład prawdziwej schizofrenii proeuropejskiej.
EnglishThis is an essential condition for real equality and ending violence.
To konieczny warunek rzeczywistego równouprawnienia i likwidacji przemocy.
EnglishThe people of the Middle East are the nameless hostages of this never-ending conflict.
Mieszkańcy Bliskiego Wschodu są bezimiennymi zakładnikami tego niekończącego się konfliktu.
EnglishThe debate which we are now ending was, certainly, the most important item of our proceedings.
Debata, którą właśnie kończymy, była na pewno najważniejszym punktem naszych obrad.
EnglishI believe that the key to ending this lies in southern Africa.
Wierzę, że klucz do rozwiązania tej sytuacji znajduje się w południowej Afryce.
EnglishAgainst this background, we should now bring this never-ending story to a conclusion.
W tym kontekście powinniśmy zamknąć tę niekończącą się historię.
EnglishThis consensus does not, in itself, allow for any possibility of ending the crisis.
Konsensus ten sam w sobie nie pozwala na zakończenie kryzysu.
EnglishEnding street homelessness is a fundamental issue in the European Union.
Położenie kresu bezdomności ulicznej to kwestia o zasadniczym znaczeniu dla Unii Europejskiej.
EnglishAnd if I tap the nerve ending on a World War II vet, he'll still feel his missing hand.
Jeśli dotknąłbym zakończeń nerwowych weterana II wojny światowej, poczułby swoją brakującą rękę.
EnglishI have no ending to say, except that I'm a couple of minutes over.
Nie przygotowałam zakończenia, poza tym, że przedłużyłam o kilka minut.
EnglishBeyond that, we are now seeing an apparently never-ending power struggle being played out.
Ponadto widzimy obecnie ewidentną, niekończącą się walkę o władzę.