"end-user" po polsku

EN

"end-user" - polskie tłumaczenie

EN end-user
volume_up
{rzeczownik}

1. IT

There are states in which only the end-user pays, and there are others which have a mixed system.
W innych z kolei koszty ponosi wyłącznie użytkownik końcowy, a w jeszcze innych stosuje się system mieszany.

Przykłady użycia - "end-user" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe really tried to understand the end user, in this case, people like Sevitha.
Staraliśmy się w pełni zrozumieć potrzeby użytkowników, w tym wypadku, osób jak Sevitha.
EnglishFirstly the appeal to industry that it must be end-user friendly.
Po pierwsze, apeluję do sektora finansowego, że musi on być przyjazny dla użytkowników.
EnglishEnd user gains are not demonstrated by the quality-price ratio.
Współczynnik jakości i ceny nie dowodzi zysku nowych konsumentów.
EnglishEnd user training is one of the most important final tasks for the completion of an installation.
Szkolenie użytkownika końcowego jest jednym z najważniejszych zadań niezbędnych do zakończenia instalacji.
EnglishThe intention is to ensure more informed and responsible citizenship on the part of the end user.
Celem jest zwiększenie liczby gruntownie poinformowanych i odpowiedzialnych obywateli po stronie ostatecznego odbiorcy.
EnglishBut surely the extra costs - for that is what they are - will simply be passed on to the end user.
Jednak z pewnością dodatkowe koszty - bo podatki są takimi kosztami - zostaną po prostu przerzucone na użytkownika końcowego.
EnglishStates therefore subsidise coal mining, or purchase the electricity produced at a higher price than the price paid by the end user.
Dlatego państwa dotują górnictwo węglowe lub kupują energię wyprodukowaną za wyższą cenę niż cena płacona przez użytkownika końcowego.
EnglishThe end-user may remove the medicinal product from refrigeration for storage at a room temperature not above 25°C for one single period of 1 month.
Użytkownik może wyjąć jednorazowo produkt leczniczy z lodówki i przechowywać w temperaturze pokojowej (nieprzekraczającej 25°C) przez 1 miesiąc.