"to earn" po polsku

EN

"to earn" - polskie tłumaczenie

EN to earn
volume_up
[earned|earned] {czasownik}

to earn (też: to gain, to win)
Companies have never before had a better opportunity to earn money by doing good.
Spółki nigdy wcześniej nie miały lepszej możliwości, aby zarabiać pieniądze poprzez czynienie dobra.
You don't know how hard it is to earn money.
Nie wiecie jak trudno jest zarabiać pieniądze.
What they earn here -- what number they live on -- is how much they earn per day.
Ile zarabiają - pod jakim numerem mieszkają to tyle ile zarabiają dziennie.
to earn
And we gave every station half a minute extra for advertising to earn more money.
Stacje dostały pół minuty więcej na reklamy, by móc więcej zarobić.
For supplying information about a single donor, doctors in Poland could earn more than one month's salary.
Za przekazanie informacji o pojedynczym dawcy lekarz mógł zarobić więcej, niż przez jeden miesiąc swojej pracy w Polsce.
They can then earn their fares and travel to European countries where their right of residence will be recognised.
Mogą następnie zarobić pieniądze na przejazd i podróżować do innych państw europejskich, gdzie uznane zostanie ich prawo pobytu.
to earn (też: to win)
to earn
to earn
volume_up
zapracować {czas. dk}
Member of the Commission. - Trust can never be commanded, it has to be deserved and earned.
członek Komisji - Zaufania nie można nakazać, trzeba sobie na nie zapracować i zdobyć.
Trzeba na nią zapracować.
It is unacceptable for European taxpayers' hard-earned money to end up in the bonus pots of bank managers.
Sytuacja w której ciężko zapracowane pieniądze podatników europejskich zamieniają się w premie dla dyrektorów banków jest nie do przyjęcia.
to earn (też: to cause, to win)
volume_up
przysparzać {czas. ndk}

Przykłady użycia - "to earn" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThose of us who earn a certain income level, we have something called choice.
Ci z nas, którzy dostają dobrą pensję, mają przywilej który nazywa się "wybór".
EnglishWhat they earn here -- what number they live on -- is how much they earn per day.
Ile zarabiają - pod jakim numerem mieszkają to tyle ile zarabiają dziennie.
EnglishIt is simply unacceptable that women in the EU earn on average 15% less than men.
To po prostu niedopuszczalne, że kobiety w UE zarabiają średnio o 15% mniej niż mężczyźni.
EnglishInstitutions earn their credentials by operating in a transparent manner.
Instytucje zyskują wiarygodność poprzez działanie w sposób przejrzysty.
EnglishIf they work on the labour market, they earn less, because of discrimination and segregation.
Jeśli działają na rynku pracy to zarabiają mniej z powodu dyskryminacji i segregacji.
EnglishAnd we drive away here -- we find the first garden in the street, and they earn 10 to 50 dollars a day.
Jedziemy jeszcze dalej i widzimy pierwszy ogródek - oni zarabiają 10-50 dolarów.
EnglishThe country where you work will normally tax the income you earn on its territory.
Kraj, w którym jesteś zatrudniony, pobiera z reguły podatek od dochodów osiąganych na jego terytorium.
EnglishNormally, the country where you work will tax the income you earn on its territory.
Kraj, w którym jesteś zatrudniony, pobiera z reguły podatek od dochodów osiąganych na jego terytorium.
EnglishFishermen and their families do not have opportunities to earn additional income from other activities.
Rybacy i ich rodziny nie mają możliwości dodatkowych zarobków w innej działalności.
EnglishBack in 1800, you'd have had to work six hours to earn a candle that could burn for an hour.
W 1800 musiałbyś pracować 6 godzin na świeczkę palącą się godzinę.
EnglishAccording to the media, Afghan soldiers are lucky if they earn USD 20.
Żołnierze zarabiają tam, jak podają media, zaledwie 20 dolarów.
EnglishIn Europe, women still earn on average 18% less than men.
W Europie kobiety ciągle jeszcze zarabiają średnio 18 % mniej niż mężczyźni.
EnglishIncome tax is progressive — the more you earn, the higher your rate.
Podatek progresywny polega na tym, że im więcej się zarabia, tym wyższą stawkę podatku się płaci.
EnglishCan we earn God's favor by worshipping Him or believing in Him?
Czy możemy zyskać względy Boga oddając Mu cześć lub wierząc w Niego?
EnglishNow one of the tools I can eventually earn for my UFO is a monolith that I can drop down.
Jednym z narzędzi w UFO jest monolit, który mogę im zrzucić.
EnglishThe EU grows enough food for its needs and farmers earn well.
UE wytwarza wystarczającą ilość żywności, a rolnicy dobrze zarabiają.
EnglishNow, we are told that we shall earn a small amount of money from pigs by trading with South Korea.
Teraz z kolei słyszymy, że z powodu handlu z Koreą Południową niewiele zarobimy na trzodzie.
EnglishToday, nearly half of the people working in the world earn less than USD 2 a day.
Obecnie niemal połowa ludzi pracujących na całym świecie zarabia poniżej dwóch dolarów amerykańskich na dzień.
EnglishThe money that traffickers earn undermines the belief in the value of labour and fair business.
Pieniądze, które zarabiają przemytnicy, niszczą wiarę w wartość pracy i uczciwego prowadzenia biznesu.
EnglishYes, but only because we earn a great deal more money than other people who cannot follow suit.
Tak, ale jedynie dlatego, że zarabiamy dużo więcej niż inne kobiety, które nie mogą iść w nasze ślady.