"dysarthria" po polsku

EN

"dysarthria" - polskie tłumaczenie

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "dysarthria" w kontekście.

Przykłady użycia - "dysarthria" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSomnolence, abnormal coordination, dysarthria, migraine
Senność, nieprawidłowa koordynacja, dyzartria, migrena
EnglishDizziness, somnolence Ataxia, coordination abnormal, tremor, dysarthria, memory impairment, disturbance in attention, paraesthesia
Zawroty głowy, senność Ataksja, zaburzenia koordynacji, drżenia, zaburzenia mowy, zaburzenia pamięci, trudności w skupieniu uwagi, parestezje
EnglishOther symptoms noted include extrapyramidal symptoms, dysarthria, ataxia, aggression, dizziness, weakness, hypertension and convulsion.
Inne obserwowane objawy to: objawy pozapiramidowe, zaburzenia mowy, ataksja, agresja, zawroty głowy, osłabienie, nadciśnienie i drgawki.
EnglishDepressed level of consciousness Disturbance in attention Cognitive disorder Hypoaesthesia Balance disorder Migraine Motor dysfunction Dysarthria
Obniżony poziom świadomości Zaburzenia uwagi Zaburzenia zdolności poznawczych Niedoczulica Zaburzenia równowagi Migrena Zaburzenia motoryczne Dyzartria
Englishamnesia, paraesthesia, somnolence ataxia/ coordination abnormal, dizziness, disturbance in attention, parosmia, speech disorder (dysarthria, slurred speech), hypoaesthesia
amnezja, parestezje, senność bezład lub brak koordynacji ruchów, zawroty głowy, zmniejszona koncentracja, omamy węchowe, zaburzenia mowy (dyzartria, mowa zamazana), niedoczulica

Pozostałe hasła

English
  • dysarthria

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-niemieckim.