"dye" po polsku

EN

"dye" - polskie tłumaczenie

volume_up
dye {rzecz.}

EN dye
volume_up
{rzeczownik}

dye (też: pigment)
The other ingredients are gelatin, mannitol, aspartame (E951), polacrilin potassium, Dye
Inne składniki leku to: żelatyna, mannitol, aspartam (E951), polakrylan potasu, barwnik Opatint
Sodium benzoate Citric acid Sodium citrate Quinoline yellow WS dye (E104) Purified water
Sodu benzoesan Kwas cytrynowy Sodu cytrynian Żółty barwnik chinolinowy WS (E104) Woda oczyszczona
The other ingredients are sodium benzoate, citric acid, sodium citrate, quinoline yellow WS dye
Inne składniki leku to sodu benzoesan, kwas cytrynowy, sodu cytrynian, żółty barwnik
And these dyes change color in response to odors.
Barwniki te zmieniają kolor w odpowiedzi na nieprzyjemne zapachy.
And it mentions, for instance, that cotton is very resistant to textile dye; about 60 percent washes off into wastewater.
Mówi też, że na przykład bawełna jest bardzo odporna na barwniki do tkanin -- około 60% koloru wypłukuje się podczas prania.
KS: Now the way it works: there's a matrix of color dyes.
KS: Sposób działania: oto matryca barwników kolorów.

Synonimy (angielski) dla "dye":

dye
English

Przykłady użycia - "dye" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishif you are going to have a contrast x-ray (a specific type of x-ray involving an injectable dye).
jeśli pacjent ma być poddany kontrastowemu badaniu radiologicznemu (szczególnemu
EnglishFor instance, now it's trendy for men to dye their hair blond.
Na przykład, dzisiaj jest modne u mężczyzn farbowanie włosów na blond.
EnglishWhat you see here is another centimeter-sized device, and the different colors are different colors of dye.
To, co tu widzicie, to urządzenie wielkości centymetrów. ~~~ A różne kolory pochodzą od różnych barwników.
EnglishSo it's a very precious thing that we're using to dye our foods.
EnglishAnd it mentions, for instance, that cotton is very resistant to textile dye; about 60 percent washes off into wastewater.
Mówi też, że na przykład bawełna jest bardzo odporna na barwniki do tkanin -- około 60% koloru wypłukuje się podczas prania.
EnglishAnd we've stained these cultures with a green florescent dye so that we can look at these proteins that form these chains.
Zabarwiliśmy te kultury zielonym fluorescencyjnym barwnikiem, tak, abyśmy mogli dostrzec wspomniane białka tworzące łańcuchy.
EnglishDespite this opposition we did at least get a commitment that food containing these azo dye substances would be accompanied by a clear warning text.
Pomimo tych sprzeciwów, udało nam się uzyskać zapewnienie, że produkty spożywcze zawierające substancje azowe będą zawierały jasne ostrzeżenie.
Englishif you are going to have an X-ray using an injected dye (see ‘While you take Avandamet your doctor needs to know’ later in Section 2)
jeśli pacjent ma być poddany badaniom rentgenowskim z wstrzykiwaniem kontrastu (patrz „ Podczas stosowania leku Avandamet należy poinformować lekarza w następujących przypadkach ” dalej w punkcie 2)
EnglishIt cannot be tainted intrinsically with hatred or jealousy because, then, if it was always there -- like a dye that would permeate the whole cloth -- then it would be found all the time, somewhere.
Nie można jej skalać nienawiścią lub zazdrością, bo istnieje zawsze, jak farba barwiąca cały materiał, zawsze by się gdzieś znajdowała.
EnglishAnd what we've found is through genetic engineering, we can actually increase the efficiencies of these solar cells to record numbers for these types of dye-sensitized systems.
Odkryliśmy że poprzez inżynierię genetyczną możemy zwiększyć wydajność ogniw solarnych do rekordowych poziomów jak dla takich systemów syntezujących barwniki.