EN dull
volume_up
{przymiotnik}

1. ogólne

dull (też: blunt, gormless, obtuse, opaque)
volume_up
tępy {przym. m.}
He feels hot, cold, sharp, dull, all in his missing hand, or both his hand and his chest, but he can attend to either.
Czuje także gorące, zimne, ostre, tępe, wszystko to w brakującej ręce, albo jednocześnie w ręce i klatce, ale może skupić się na każdym z osobna.
dull (też: homespun, mundane)
volume_up
zgrzebny {przym. m.}
dull (też: boring, drear, dreary, jejune)
volume_up
nudny {przym. m.}
It would also be dull and we do not want that at all.
Byłoby to nudne i wcale byśmy tego nie chcieli.
nudny jak flaki z olejem
nudny jak flaki z olejem
dull (też: drear, dreary, flat, humdrum)
volume_up
monotonny {przym. m.}
dull (też: bland, flat, forgettable, jejune)
volume_up
nieciekawy {przym. m.}
volume_up
nijaki {przym. m.}
dull
volume_up
zmatowiały {przym. m.} [przen.]

2. pejoratywny

dull (też: blunt, dim-witted)
volume_up
zakuty {przym. m.} [pej.]

Przykłady użycia - "dull" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt is a good thing; it livens up our debates, which have been a little dull at times.
To dobra rzecz, ożywia nasze debaty, które czasami bywały nieco nudne.
EnglishIt's sort of dull-colored. ~~~ And it's fairly common.
Bada się zwykle ważki jaskrawe i piękne, takie jak ta czerwona, albo gatunki zagrożone.
EnglishIt would also be dull and we do not want that at all.
Byłoby to nudne i wcale byśmy tego nie chcieli.
English31 December 2010 saw the end of a rather dull Presidency, which some people have described as lacklustre and weak.
31 grudnia 2010 r. zakończyła się raczej nieciekawa prezydencja, którą wiele osób określało jako pozbawioną polotu i słabą.
EnglishMost scientists are really rather dull.
Większość naukowców jest raczej ograniczona.
EnglishThis is, it seems a bit dull you know.
EnglishHe feels hot, cold, sharp, dull, all in his missing hand, or both his hand and his chest, but he can attend to either.
Czuje także gorące, zimne, ostre, tępe, wszystko to w brakującej ręce, albo jednocześnie w ręce i klatce, ale może skupić się na każdym z osobna.
EnglishBut I have to be - in Finnish, a fakkijuristi - a 'dull lawyer', and bring the Legal Affairs Committee's point of view to this debate.
Muszę jednakże być - jak mówimy po fińsku fakkijuristi - nudnym prawnikiem i wprowadzić do debaty punkt widzenia Komisji Prawnej.
Englishto dull sb's vigilance
EnglishIt was rather dull.
EnglishHe has managed to ensure that he will get a pat on the back from his Socialist friends with his dull - if not to say dumb - polemics directed at the PPE-DE Group.
Zdołał on zapewnić, że zostanie pochwalony przez swych socjalistycznych przyjaciół za swą głupią - jeśli nie powiedzieć idiotyczną - polemikę z grupą PPE-DE.