"drive on" po polsku

EN

"drive on" - polskie tłumaczenie

drive on
Nasz zespół został poinformowany o brakującym tłumaczeniu.

Przykłady użycia - "drive on" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHydrogen fuel cells are one of the promising experimental vehicle drive systems.
Wodorowe ogniwa paliwowe są jednym z obiecujących systemów napędowych pojazdu.
EnglishWe have to examine the reasons and the drive that bring these people into Europe.
Musimy zbadać przyczyny i siłę napędową, która przyciąga tych ludzi do Europy.
EnglishIn the next few years, we are going to gradually drive back these emissions to zero.
W najbliższych paru latach mamy zamiar stopniowo zredukować tę emisję do zera.
EnglishThey will discourage excessive consumption, and they will drive efficiency.
Zniechęcają one do nadmiernej konsumpcji, a jednocześnie są motorem efektywności.
EnglishAnd here you have just the number of songs that can be stored on a hard drive.
A tutaj widzicie liczbę piosenek, które mogą być zapisane na twardym dysku.
EnglishPatheon UK Limited Kingfisher Drive Covingham Swindon, Wilts SN3 5BZ United Kingdom
Patheon UK Limited Kingfisher Drive Covingham Swindon, Wilts SN3 5BZ Wielka Brytania
EnglishIrbesartan BMS is unlikely to affect your ability to drive or use machines.
Irbesartan BMS nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.
EnglishAnd then, finally, all suited up for the 90-minute drive to Copper Mountain.
I ostatnie, w pełnym rysztunku przygotowany na 90-minutową drogę do Copper Mountain.
EnglishThe necessary change will grow out of this struggle and its drive towards progress.
Z walki tej powstanie konieczna odpowiedź i dążenie do koniecznego postępu.
EnglishNo studies on the effects on the ability to drive and use machines have been performed.
do Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów
EnglishNo studies on the effects on the ability to drive and use machines have been performed.
Brak danych dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.
EnglishIt is tragic that poverty and desperation should drive people to sell their organs.
To straszne, że bieda i desperacja skłaniają ludzi do sprzedawania własnych narządów.
EnglishThe effect of Kepivance on the ability to drive or use machinery is not known.
Nie jest znany wpływ leku Kepivance na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.
EnglishIn Denmark, we will drive all the cars in Denmark from windmills, not from oil.
W Danii energia dla samochodów będzie pochodzić z wiatraków, nie z ropy.
EnglishThat is why it also makes a difference whether I drive a large car or a small car.
Z tego samego powodu inaczej jest, jeśli jeżdżę dużym i małym samochodem.
EnglishAnd Cape Cod, there are idyllic roads, and all of us can drive in this room.
Cape Code ma naprawdę bajeczne drogi - wszyscy w tej sali mają prawo jazdy.
EnglishWe can only drive it underground. ~~~ We can't make our kids passive again.
Nie powstrzymamy działalności dzieci, możemy ją tylko zepchnąć do podziemia.
EnglishIt is not known whether Cyanokit affects the ability to drive or use machines.
Nie wiadomo, czy lek Cyanokit wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.
EnglishNo studies on the effect on the ability to drive and use machines have been performed.
Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.
EnglishThis may affect your ability to drive or operate any tools or machinery.
Może to wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi narzędzi lub maszyn.