"dreams" po polsku

EN

"dreams" - polskie tłumaczenie

PL
volume_up
dream {rzecz.}

EN dreams
volume_up
{liczba mnoga}

dreams
volume_up
sny {niemęskoos.}
sleep disorders, abnormal dreams, confusion, disorientation, nervousness
zaburzenia snu, dziwne sny, uczucie zagubienia, dezorientacja, nerwowość
abnormal dreams nightmares, depression, insomnia, sleep disorder, euphoric mood
niezwykłe sny koszmary nocne, depresja, bezsenność, zaburzenia snu, euforia
abnormal dreams, difficulty concentrating, dizziness, headache, difficulty sleeping, drowsiness
nieprawidłowe sny, trudności w koncentracji, zawroty głowy, ból głowy, trudności

Synonimy (angielski) dla "dream":

dream

Przykłady użycia - "dreams" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

English(ES) Mr President, this Parliament is the palace of the imagination, the palace of dreams.
(ES) Panie przewodniczący! Ten parlament jest pałacem wyobrażeń, pałacem marzeń.
EnglishI am afraid that everybody will go back to Nice and not to illusory dreams.
Obawiam się, że wszyscy będą chcieli zachować system nicejski, a nie złudne marzenia.
EnglishLiterature makes one sensitive, sensitive to people, to their dreams and to their ideas."
Literatura uwrażliwia, uwrażliwia na ludzi, na ich marzenia i na ich idee.”
EnglishAll that is left are the dreams of thousands of people, many of whom died as refugees.
Pozostały jedynie marzenia tysięcy ludzi, z których wielu straciło życie na uchodźstwie.
EnglishFeeling agitated or nervous, aggressive behaviour, feelings of apathy, confusion, unusual dreams,
Uczucie pobudzenia lub nerwowości, zachowania agresywne, uczucie apatii, splątanie,
EnglishMo Ibrahim said at a debate we were at that he dreams one day when Africa will be giving aid.
Nie sądzę, że Afrykanie popaść w drugą skrajność i wstydzić się dotacji.
EnglishSo, for this girl to have these dreams is simply how we preserve a sense of what home is.
Dla tej dziewczyny te marzenia są tym jak postrzegamy pojęcie domu.
EnglishThere are people with enough dreams and skills in poor countries.
W ubogich krajach są ludzie, którzy mają niezbędną wizję i umiejętności.
EnglishThey were sitting in a circle, talking about the dreams for the village.
Siedzieli w kręgu rozmawiając o swoich życzeniach dla wioski.
EnglishOh, cursed foolishness, that I had flattered and pleased myself... with vain dreams of repentance.
Byłoby głupie już teraz posypać głowę popiołem... i żałować za grzechy.
EnglishAnd a show and a platform gave them the stage to realize their dreams.
Program dał im scenę Program dał im scenę do realizacji marzeń.
EnglishThere is a new leadership, a new idea of politics which reflects the dreams of many young people.
Są nowi przywódcy, nowa idea polityki, która stanowi odzwierciedlenie marzeń wielu młodych ludzi.
EnglishAnd so the present self can trounce all over its dreams.
W takim razie teraźniejsze „ja” może bezkarnie podeptać wszystkie marzenia przyszłego „ja”.
EnglishAnd I think we need to support all of the dreams of the kids out there doing these crazy things.
I uważam, że powinniśmy wspierać wszystkie marzenia dzieciaków, które robią te wszystkie wariactwa.
EnglishEven as a child, it seemed, Lincoln dreamed heroic dreams.
Już jako dziecko, wydaje nam się, Lincoln miał heroiczne marzenia.
EnglishToday's text will enable us to make the dreams of many people who wish to own their own homes come true.
Dzisiejszy tekst umożliwi nam zrealizowanie marzeń wielu osób, które pragną mieć własny dom.
EnglishThese are nice dreams, but now we need sensible action.
To są ładne marzenia, ale obecnie potrzebujemy rozsądnych działań.
EnglishSometimes it's a global view, to see our common roots and how we can use them to catch dreams.
Czasem patrzę globalnie aby zobaczyć nasze wspólne korzenie i użyć ich do ujęcia naszych wspólnych marzeń.
EnglishNow, the most optimistic dreams can get dented by the prospect of people plundering the planet.
I nawet najbardziej optymistyczne wizje mogą być zrujnowane przez widok ludzi plądrujących naszą planetę.
EnglishAnd she said, "Well, you know, my dreams don't look exactly like I thought they would when I was a little girl.
A ona na to: "Wiesz, moje marzenia różnią się od tych, które miałam jako mała dziewczynka.