"dream" po polsku

EN

"dream" - polskie tłumaczenie

volume_up
dream {rzecz.}

EN dream
volume_up
{rzeczownik}

dream (też: sleep)
volume_up
sen {m.}
I said, "Is this like a dream?" ~~~ And she said, "No, it's not like a dream.
Spytałem: "Czy to przypomina sen?" Odpowiedziała: "Nie, raczej film.
This is a dream for those children who grow up in institutions.
To sen tych dzieci, które wychowują się w instytucjach opieki.
Untold millions must suffer so that your euro-dream can continue.
Nieprzebrane miliony muszą cierpieć, by wasz euro-sen trwał.
dream (też: daydream, fantasy)
that started out as a dream -- a childhood dream.
która zaczęła się jako marzenie -- dziecięce marzenie.
So this dream is really enabled by the convergence of two known technologies.
Więc to marzenie zostało umożliwione przez sprzężenie dwóch znanych technologii.
The European dream is to retire to the French Riviera as soon as possible.
Europejskie marzenie to jak najszybsza emerytura na Lazurowym Wybrzeżu.
dream (też: vision)
volume_up
mara {f.} (przywidzenie senne)
That's the kind of thing most children of divorce dream about.
To jest coś o czym marzy.. większość dzieci po rozwodzie rodziców.
The dream of a future in Europe is a strong one for many people.
Wielu ludzi marzy o przyszłości w Europie.
The piece of nonsense is free services that some people dream of, access to everything for nothing.
Nonsensem są darmowe usługi, o których niektórzy marzą, darmowy dostęp do wszystkiego.

Synonimy (angielski) dla "dream":

dream

Przykłady użycia - "dream" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSecurity and stability must not remain a pipe dream for Sri Lankans.
Bezpieczeństwo i stabilizacja nie mogą pozostać dla lankijczyków tylko mrzonką.
EnglishAnd he said unto them, Hear, I pray you, this dream which I have dreamed:
Potem rzekł Bóg: Niech będzie rozpostarcie, w pośrodku wód, a niech dzieli wody od wód.
EnglishIn the Europe we dream about, freedom of expression is a fundamental value.
Europa, o jakiej marzymy, to miejsce, w którym fundamentalną wartością jest wolność słowa.
EnglishOn the other hand, Slovak children in Hungary can only dream of having Slovak schools.
Z drugiej strony, dzieci słowackie na Węgrzech mogą jedynie pomarzyć o słowackich szkołach.
EnglishPeople are saying that it's moving from the idea of the dream home to the dream neighborhood.
Ludzie mówią, że jest to przejście z idei wymarzonego domu do wymarzonego sąsiedztwa.
EnglishAnd I believe you'll get to the next step, the real dream of listeners.
Mam nadzieję że pójdziecie o krok dalej w stronę prawdziwego marzenia.
EnglishRegrettably, many of them pay for their European dream with their lives.
Niestety, wielu z nich płaci za te swoje nadzieje, które pokładają w Europie, swoim życiem.
EnglishSomeone said earlier that I must be the idealist around here, the dream maker.
Ktoś powiedział wcześniej, że muszę być idealistą, marzycielem.
EnglishIt is an important step in the direction of fulfilling the dream of a unified and peaceful Europe.
To istotny krok w kierunku spełnienia marzenia o zjednoczonej i pokojowej Europie.
EnglishIt is not appropriate for the Europe that we need, of which we dream.
Nie jest to stosowne dla Europy, jakiej potrzebujemy, o jakiej marzymy.
EnglishA united Europe in the fight against tax fraud remains a pipe dream to a large extent.
Europa zjednoczona w walce z oszustwami podatkowymi w znacznym stopniu wciąż pozostaje mrzonką.
EnglishThe people who believed in the Wright brothers' dream worked with them with blood and sweat and tears.
Ludzie, którzy wierzyli w marzenia braci Wright, pracowali z pełnym poświęceniem.
EnglishModal change remains a dream and is far from becoming reality.
Zmiany intermodalne nadal pozostają tylko w sferze marzeń i są dalekie od realizacji.
EnglishAnd that's a good thing because in order to make anything a reality, you have to dream about it first.
To dobrze, ponieważ żeby wprowadzić coś w życie trzeba to sobie najpierw wyobrazić.
EnglishAnd that's not because of anything, but because we believed in our dream.
Wygraliśmy tylko dlatego, że zawierzyliśmy naszym marzeniom.
EnglishThat is the difference between the reality of the situation and the European Parliament's pipe dream.
Parlament Europejski buduje zamki na piasku, a rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej.
EnglishWe have to make sure that smart energy does not remain a dream.
Nie możemy dopuścić, żeby zielona energia pozostała w sferze marzeń.
EnglishBut unfortunately, he died prematurely in 1970, and so he wasn't really able to live that dream completely.
Niestety, zmarł przedwcześnie w 1970. ~~~ Nie mógł urzeczywistnić marzenia.
EnglishAnd one day, he was sitting in a diner in White Plains, about to go trying to dream up some work for Nescafe.
Pewnego dnia, w knajpce w White Plains, rozmyślał nad projektem dla Nescafé.
EnglishTrue equality is still a dream and discrimination against women is a fact of life.
Prawdziwe równouprawnienie wciąż pozostaje w sferze marzeń, a dyskryminacja kobiet nadal pozostaje rzeczywistością.