"dough" po polsku

EN

"dough" - polskie tłumaczenie

volume_up
dough {rzecz.}

EN dough
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

dough (też: cake, pastry)
Third transformation, alive to dead -- but dough to bread.
Trzecia przemiana, z żywego w martwe – ale ciasto w chleb.
Jest to po prostu wilgotne ciasto.
." ~~~ Because that's how long they say it takes for this dough to become leaven.
I mówią, że to te 18 minut, ponieważ tyle czasu potrzeba by to ciasto się zakwasiło.

2. potoczny

dough (też: boodle, money, oof, dosh)
volume_up
forsa {f.} [pot.]
dough
volume_up
hajs {m.} [slg.]
dough (też: money, oof, gelt, stuff)
volume_up
szmal {m.} [pot.]
dough (też: money, brass, lucre, spondulicks)
volume_up
mamona {f.} [pot.]
dough (też: money, oof, dosh, scratch)
volume_up
kasa {f.} [pot.]
The Council should know this: no Directive, no dough.
Rada powinna to wiedzieć: bez dyrektywy nie ma kasy.

Synonimy (angielski) dla "dough":

dough

Przykłady użycia - "dough" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishNobody eats bread dough -- a few people do, I think, but not too many.
Nikt nie je ciasta chlebowego – wydaje mi się, że kilka osób je, ale niezbyt wiele.
EnglishI've met some dough eaters, but -- it's not the staff of life, right?
Poznałem kilka takich osób, ale – nie jest to chleb powszedni, czyż nie?
EnglishWell it's 150 times more resistant to electric current than that salt dough.
Odznacza się 150 razy większym oporem elektrycznym niż ta słona.
English(Laughter) Well, that's what the producer says: it's "improving the dough, of course."
(Śmiech) Tak wygląda "ulepszanie" zdaniem producenta. ~~~ Wiadomo.
EnglishAnd at stage nine we get the dough to the final shape, and it goes into the oven -- stage 10.
W etapie dziewiątym nadajemy ciastu ostateczny kształt, po czym trafia ono do pieca – etap 10.
EnglishThe potica is a traditional Slovenian cake made by rolling up a layer of dough covered with walnuts.
Specjalnością słoweńskiej kuchni jest potica, czyli rodzaj zawijanego ciasta z orzechami.
EnglishOf the first of your dough ye shall give unto Jehovah a heave-offering throughout your generations.
Z pierwszych ciast waszych ofiarować będziecie Panu ofiarę podnoszenia w narodziech waszych.
EnglishIf I place that between, now all the dough is touching, but if I stick that light back in, I have light.
Jeśli umieszczę ją pomiędzy i połączę kawałki wciskając z powrotem diodę znów mamy światło.
EnglishRight, the current wants to run through the play-dough, not through that LED.
Prąd płynie przez ciastolinę, nie przez diodę.
EnglishThe Council should know this: no Directive, no dough.
Rada powinna to wiedzieć: bez dyrektywy nie ma kasy.
EnglishThe sugars in the dough caramelize in the crust.
Cukry w cieście karmelizują się w skórce.
EnglishAs soon as the interior temperature of that dough crosses the threshold of 140 degrees, it passes what we call the "thermal death point."
Gdy wewnętrzna temperatura tego ciasta przekroczy próg 140 stopni, przechodzi ono przez tzw. "cieplny punkt śmierci."
EnglishThen, at breakfast, the pig that I followed, the hairs off the pig or proteins from the hairs off the pig were used as an improver of dough.
Następnie przy śniadaniu, szczecina świni, czy białko pochodzące z jej włosia, używane jest jako ulepszacz do ciasta.
EnglishAnd then we divide it, and this one big piece of dough is divided into smaller units, and each of those units are given shape by the baker.
Potem dzielimy go i ten jeden duży kawałek ciasta jest dzielony na mniejsze części i każda z nich jest formowana przez piekarza.
EnglishOf the first of your dough ye shall offer up a cake for a heave-offering: as the heave-offering of the threshing-floor, so shall ye heave it.
Z pierwszych ciast waszych placek ofiarować będziecie na ofiarę podnoszenia; jako ofiarę z bojewiska, tak go ofiarować będziecie.
EnglishBut it takes dough.
EnglishAnd that sugar dough?
EnglishAnd at the same time, the gorgeous work of Takeshi Ishiguro, who did these beautiful salt-and-pepper containers that are made of rice dough.
W tamtym czasie dopiero wchodzili na cywilny rynek. ~~~ Wtedy powstały również piękne solniczko-pieprzniczki z masy ryżowej autorstwa Takeshiego Ishiguro.
EnglishBecause at Passover, when we have to eat unleavened bread, the rabbis say, what is the difference between dough that is made into bread, and dough that is made into unleavened bread, or "matzah"?
Podczas Paschy, kiedy spożywamy przaśny chleb, rabinowie tłumaczą różnicę między ciastem na chleb, a ciastem z którego robiony jest przaśny chleb, maca.