"donated" po polsku


Bezokolicznik czasownika donated: to donate
EN

"donated" - polskie tłumaczenie

EN to donate
volume_up
[donated|donated] {czasownik}

Ktoś ofiarował 20 centów online.
My father donated the building to the town... and I will stand the cost of the pipes or the plumbing... or whatever it is that's necessary.
Mój ojciec ofiarował ten dom miastu... i ja pokryję koszt kanalizacji... i rur, wszystkiego czego trzeba.
Filgrastim Hexal can also be used in people who are about to donate blood stem cells for transplant, to help release these cells from the bone marrow.
Preparat Filgrastim Hexal można również stosować u pacjentów zamierzających ofiarować komórki macierzyste krwi do przeszczepu, w celu uwolnienia tych komórek ze szpiku kości.
to donate (też: to give)
volume_up
ofiarowywać {czas. ndk}
to donate

Przykłady użycia - "donated" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

English. ~~~ And somebody donated tennis shoes for me.
Miałam na sobie szpitalny fartuch i tenisówki, które ktoś mi oddał.
EnglishYou were very happy when my father donated the building for the town.
Byłby pan szczęśliwy, gdybym zbudowała jeszcze pół miasta.
EnglishHowever, it is not the Commission's money that is being donated.
Dotacje jednak nie pochodzą z pieniędzy Komisji.
EnglishRequired amount of pre-donated blood [ units ]
Mężczyźni Wymagana ilość krwi do autotransfuzji [ jednostki ]
EnglishRequired amount of pre-donated blood [ units ]
Kobiety Wymagana ilość krwi do autotransfuzji [ jednostki ]
EnglishMax has kindly donated his photograph to me.
EnglishWith reference to Ireland, we need an independent body to monitor the transplantation and harvesting of donated organs.
Jeżeli chodzi o Irlandię, potrzebny nam jest niezależny organ, który będzie monitorował przeszczepy i dawstwo narządów.
EnglishBooks came from donated schoolbooks.
Książki pochodziły z darowanych podręczników.
EnglishWe get a lot of donated equipment.
EnglishThe required amount of pre-donated blood is expressed in units whereby one unit in the nomogram is equivalent to 180 ml red cells.
Wymaganą ilość krwi autologicznej wyraża się w jednostkach; jedna jednostka na nomogramie odpowiada 180 ml krwinek czerwonych.
EnglishThe new law will save many lives and optimise the organs donated by allowing Member States to share organs.
Nowe prawo pozwoli uratować wiele istnień ludzkich i zoptymalizować oddawane narządy poprzez zezwolenie państwom członkowskim na dzielenie się narządami.
EnglishStationery was donated.
EnglishThe dose of NeoRecormon depends on your condition, red blood cell levels and how much blood will be donated before surgery.
Dawka leku NeoRecormon zależy od stanu chorego, od liczby krwinek czerwonych oraz od ilości krwi, jaka będzie pobrana przed zabiegiem chirurgicznym.
EnglishIndeed, in order to ensure equal access to available organs, organs must only be donated on a voluntary basis, without any payments being made.
Dla zapewnienia jednakowego dostępu do dostępnych organów faktycznie muszą one być oddawane wyłącznie dobrowolnie i nieodpłatnie.
EnglishA kindergarten teacher I know, her son donated all of his toys to her, and when he did, she had to go through and pull out all the little plastic guns.
Syn znajomej przedszkolanki przekazał jej wszystkie zabawki, które ona przebrała i wyciągnęła wszystkie plastikowe bronie.
EnglishThe required amount of pre-donated blood depends on the anticipated blood loss, use of blood conserving procedures and the physical condition of the patient.
Ilość krwi wymagana do autotransfuzji zależy od przewidywanej utraty krwi, sposobu ewentualnego konserwowania krwi oraz od stanu ogólnego pacjenta.
EnglishSuch cooperation can improve transplant services across Europe, ensuring improved access to donated organs on a non-commercial basis.
Współpraca taka może doprowadzić do poprawy jakości usług transplantologicznych w całej Europie, gwarantując tym samym lepszy dostęp do narządów oddawanych niekomercyjnie.
EnglishLast year around 2 400 people in the UK benefited from an organ transplant, but more than 1 000 people die every year waiting for a suitable donated organ.
W zeszłym roku w Wielkiej Brytanii z przeszczepów narządów skorzystało około 2400 osób, lecz ponad tysiąc rocznie umiera oczekując na odpowiedni narząd od dawcy.
EnglishAccording to the last figures, the Chinese mainland has so far donated to the typhoon victims about a CNY 1 billion, which is the equivalent of nearly USD 150 million.
Z ostatnich danych wynika, że Chiny jak dotychczas przekazały ofiarom tajfunu pomoc w wysokości około 1 miliarda yuanów, czyli równowartość blisko 150 milionów dolarów.
EnglishThe very first mission of the Cornwall Air Ambulance involved a person who had drowned and donated four of their organs - organs that would have been lost without an air ambulance.
Pierwsza misja Kornwalijskiego Pogotowia Lotniczego dotyczyła osoby, która utonęła i oddała swoje cztery narządy, które zostałyby utracone bez pogotowia lotniczego.