"to donate" po polsku

EN

"to donate" - polskie tłumaczenie

EN to donate
volume_up
[donated|donated] {czasownik}

Ktoś ofiarował 20 centów online.
My father donated the building to the town... and I will stand the cost of the pipes or the plumbing... or whatever it is that's necessary.
Mój ojciec ofiarował ten dom miastu... i ja pokryję koszt kanalizacji... i rur, wszystkiego czego trzeba.
Filgrastim Hexal can also be used in people who are about to donate blood stem cells for transplant, to help release these cells from the bone marrow.
Preparat Filgrastim Hexal można również stosować u pacjentów zamierzających ofiarować komórki macierzyste krwi do przeszczepu, w celu uwolnienia tych komórek ze szpiku kości.
to donate (też: to give)
volume_up
ofiarowywać {czas. ndk}
to donate

Przykłady użycia - "to donate" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishYou donate money to a cause, and you become emotionally involved in that cause.
Ofiarowujesz pieniądze w jakiejś sprawie i stajesz się emocjonalnie związany z tą sprawą.
EnglishWhen you donate blood, NeoRecormon will be given to you at the end of a donation session.
Jeśli pobiera się krew, NeoRecormon należy podać pod koniec pobierania krwi.
EnglishI'm about to donate some money to the Remove My Foot From Your Ass Foundation.
Dam trochę pieniędzy organizacji Zabierz Moją Nogę Z Twojej Dupy.
EnglishYou should not donate blood during treatment and for 1 week after the end of treatment.
Podczas leczenia i przez 1 tydzień po zakończeniu leczenia pacjentowi nie wolno oddawać krwi.
EnglishYou should not donate semen during treatment and for 1 week after the end of treatment.
Podczas leczenia i przez 1 tydzień po zakończeniu leczenia pacjentowi nie wolno oddawać spermy.
EnglishTo donate to a non-profit organization, simply sign in to your Google Wallet account.
Aby przekazać donację organizacji non-profit, wystarczy zalogować się na konto usługi Google Checkout.
Englishonly patients with a PCV ≥ 33 % (haemoglobin ≥ 11 g/ dl [ 6.83 mmol/ l ]) should donate;
Może być niezbędne uzupełnianie żelaza, które należy prowadzić zgodnie z zaleceniami terapeutycznymi.
EnglishThe ability to donate blood depends predominantly on the patient's blood volume and baseline PCV.
Możliwość pobrania krwi zależy przede wszystkim od objętości krwi pacjenta i początkowej wartości hematokrytu.
EnglishSo before I go home to Brooklyn, I'm going to donate everything back.
EnglishBut people do donate their bodies to art and science.
Ale ludzie oddają swoje ciała dla nauki i sztuki.
EnglishAnd believe it or not, a few people have offered to donate their bodies to the project to be eaten by mushrooms.
Następnie chciałabym poddać go testom - najpierw na przeterminowanym mięsie sklepowym, a potem na ludziach.
EnglishThe amendment is to add, after 'donate an organ', the words 'is the exclusive right of the donor and'.
38, dotyczącego praw dawcy. Poprawka polega na dodaniu po słowach: "oddanie narządu”, słów: "stanowi wyłączne prawo dawcy i”.
EnglishSo my breakfast, my lunch, I donate it to a charity that I founded because we want to build a school in Sudan.
Więc moje śniadanie i mój lunch, daruję organizacji dobroczynnej, którą założyłem, ponieważ chcemy zbudować szkołę w Sudanie.
EnglishPatients should not donate blood or semen during therapy or for 1 week following discontinuation of thalidomide.
Podczas trwania terapii oraz w okresie 1 tygodnia po jej zakończeniu pacjenci nie powinni być krwiodawcą ani dawcą nasienia.
EnglishThis is important if we are to encourage people to donate and ensure the quality and safety of the system as a whole.
Jest to rzecz ważna, jeżeli mamy zachęcać ludzi do oddawania narządów i zapewnić jakość i bezpieczeństwo systemu jako całości.
EnglishFor patients with kidney problems and patients who are going to donate their own blood, Abseamed must be injected into a vein.
U pacjentów z chorobami nerek i pacjentów, którzy będą oddawać własną krew, preparat Abseamed należy podawać drogą dożylną.
EnglishFor patients with kidney problems and patients who are going to donate their own blood, Binocrit must be injected into a vein.
U pacjentów z chorobami nerek i pacjentów, którzy będą oddawać własną krew, preparat Binocrit należy podawać drogą dożylną.
Englishto donate money to a good cause
EnglishIncreased cooperation would offer guarantees to patients who donate or receive organs outside their own Member State.
Bardziej intensywna współpraca może dawać gwarancje tym pacjentom, którzy oddają lub przyjmuję narząd poza ich własnym państwem członkowskim.
EnglishDonate it, take it, and so on.