"disposal" po polsku

EN

"disposal" - polskie tłumaczenie

EN disposal
volume_up
{rzeczownik}

1. "of nuclear waste, human waste"

disposal (też: clearance)
· The safe and economically advantageous final disposal of metallic mercury.
· Bezpieczne i korzystne ze względów ekonomicznych końcowe usuwanie rtęci metalicznej.
Spills and disposal Spills of PhotoBarr should be wiped up with a damp cloth.
Rozlanie i usuwanie produktu Rozlany produkt PhotoBarr należy zetrzeć wilgotną ściereczką.
Handling and disposal – see package leaflet.
Postępowanie i usuwanie – patrz ulotka dla pacjenta.

2. "of rubbish"

disposal (też: export, transport, transportation)
disposal

3. "of a body, excess stock"

disposal (też: eradication)

4. "completion"

disposal

5. "for use, access"

The Member States have EUR 75 billion at their disposal for the period 2007-2013.
Państwa członkowskie mają do dyspozycji 75 miliardów euro na okres 2007-2013.
It will place basic infrastructure and important skills at the EU's full disposal.
Dadzą one do pełnej dyspozycji UE podstawową infrastrukturę i ważne umiejętności.
Member States are not spending what is currently at their disposal.
Państwa członkowskie nie wydają kwot, które obecnie mają do dyspozycji.
disposal

6. finanse: "of sth"

disposal
volume_up
sprzedaż {f.} (czegoś)
disposal
volume_up
zbycie {n.} (czegoś)

Synonimy (angielski) dla "disposal":

disposal

Przykłady użycia - "disposal" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAnother important means at our disposal is the energy labelling of equipment.
Innym ważnym środkiem, jakim dysponujemy, jest znakowanie energetyczne urządzeń.
EnglishIt will place basic infrastructure and important skills at the EU's full disposal.
Dadzą one do pełnej dyspozycji UE podstawową infrastrukturę i ważne umiejętności.
EnglishThe Member States have EUR 75 billion at their disposal for the period 2007-2013.
Państwa członkowskie mają do dyspozycji 75 miliardów euro na okres 2007-2013.
EnglishHungary has dedicated structural funds and rural development funds at its disposal.
Węgry mają przyznane fundusze strukturalne i fundusze na rozwój obszarów wiejskich.
EnglishCheck with your doctor or pharmacist about proper disposal of the container.
Należy ustalić z lekarzem bądź farmaceutą odpowiedni sposób pozbycia się pojemnika.
English17 - Dispose of the vial and any unused portion of the solution in the disposal unit
Wyrzucić fiolkę z pozostałą niewykorzystaną ilością roztworu do pojemnika na odpady.
EnglishIt is largely down to the fact that the fund has significant resources at its disposal.
Wynika to w dużej mierze z faktu, że fundusz ten ma do dyspozycji znaczne środki.
EnglishThis is the first time that we are aware of all the means at our disposal.
Po raz pierwszy zyskujemy świadomość wszystkich środków, jakie mamy do dyspozycji.
EnglishInstructions for use and handling< and disposal > No special requirements.
Instrukcja dotycząca przygotowania leku do stosowania i usuwania jego pozostałości
EnglishWe cannot consider that strategy without using the tools at our disposal.
Nie możemy rozważać tej strategii w oderwaniu od narzędzi, jakimi dysponujemy.
EnglishThe instructions for use, handling and disposal are given in section 6.6. ro lp
Nespo jest dostarczany w postaci gotowej do użycia ampułko- strzykawki.
EnglishInstructions for use and handling, and disposal (if appropriate) No special requirements.
Instrukcja dotyczaca przygotowania leku do stosowania i usuwania jego pozostalosci
EnglishSpecial precautions for disposal and other handling Instructions for Three Needle System
Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania
EnglishThe Presidency needs the European Parliament and is therefore at its disposal.
Prezydencja potrzebuje Parlamentu Europejskiego, a tym samym pozostaje do jego dyspozycji.
EnglishWe can be proud that we have at our disposal such a unique mechanism of collaboration.
Możemy być dumni, że dysponujemy takim wyjątkowym mechanizmem współpracy.
EnglishThis programme is examining safe disposal methods for metallic mercury.
Program ten obejmuje analizę metod bezpiecznego usuwania rtęci metalicznej.
EnglishWe need to have the tools at our disposal in Europe to enable us to make progress.
Musimy dysponować w Europie narzędziami, które umożliwią nam postęp.
EnglishWhat sort of fleet do Parliament, the Commission and the Council have at their disposal?
Jakim parkiem samochodowym dysponuje Parlament, Komisja Europejska i Rada?
EnglishNevertheless, we must clearly respect the legal basis at our disposal.
Niemniej jednak, co oczywiste, musimy szanować obowiązujące podstawy prawne.
EnglishBut that is not to be naive and to say that we do not need to have resources at our disposal.
Ale nie oznacza to, że możemy być naiwni i mówić, że nie potrzebujemy zasobów.