"to disorientate" po polsku

EN

"to disorientate" - polskie tłumaczenie

EN to disorientate
volume_up
[disorientated|disorientated] {czasownik}

to disorientate (też: to fox, to confuse)
The workers are not being deceived or disorientated by the decisions of the European Union to end the crisis.
Pracowników nie daje się oszukać lub zdezorientować przy pomocy decyzji Unii Europejskiej podejmowanych w celu położenia kresu kryzysowi.
The statements by the European Union and the United States of America to the people rebelling in the area have a single objective: to disorientate the people in their struggle.
Oświadczenia Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych skierowane do buntowników w tym rejonie mają jeden cel: zdezorientować ludzi w ich walce.