EN discount
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

discount
Orders placed as a Google Wallet guest are not eligible for promotions and discounts at this time.
Osoby, które zamówienia w usłudze Portfel Google składają jako goście, nie mogą obecnie korzystać z promocji ani rabatów.
The various discounts that are granted to the United Kingdom, Sweden, Austria, the Netherlands and Germany should be abolished altogether.
Należałoby znieść różnorodne rabaty udzielane Wielkiej Brytanii, Szwecji, Austrii, Holandii i Niemcom.
Moreover, it is right that no country is given discounts and that no distinction is made between good and bad debt.
A ponadto, to słuszne, że żadnemu państwu nie przyznaje się rabatów ani że nie dokonuje się rozróżnienia między dobrym a złym długiem.
discount (też: reduction)
discount (też: cash discount)
discount (też: abatement, deal, lowering, reduction)
And some people get 100 percent discount, and some people get 20 percent discounts, and some people get 50 percent discount, etc.
Jedni dostali 100 zniżki, inni 20 zniżki, kolejni 50 zniżki, i tak dalej.
Do you want to discover the country and have access to essential websites on accommodation, transports and discounts?
Chcesz poznać kraj i wejść na potrzebne witryny o noclegach, transporcie i zniżkach?
The issue of surcharging or offering a discount on a given payment instrument is, according to European legislation, left to the discretion of the merchant.
Pobieranie dodatkowych opłat lub oferowanie zniżki na dany dokument płatniczy zgodnie z prawodawstwem europejskim pozostawiono swobodnemu uznaniu przedsiębiorcy.

2. finanse

discount

Przykłady użycia - "discount" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThere's really no dispute about progress, if we discount the cost of that.
Postęp jest tak naprawdę bezdyskusyjny, jeśli nie bierzemy pod uwagę jego kosztów.
EnglishWe listen to differences, we discount sounds that remain the same.
Wysłuchujemy różnic, dewaluujemy dźwięk, który brzmi ciągle tak samo.
EnglishOne of them asked us if we would stay with hybrids and they would give us a discount.
Jedna oferowała zniżkę, jeśli wrócimy do hybryd.
EnglishIn addition, the supermarket sells milk at a discount, but it is the farmer who loses money.
Ponadto, kiedy supermarkety sprzedają mleko po obniżonej cenie, to rolnicy płacą za to ze swoich kieszeni.
EnglishDiscount that back to the present, at five percent: over two million dollars for a stop sign, in each direction.
Dyskontując przy 5 do dzisiaj: ponad dwa miliony dolarów za znak „stop", w każdą stronę.
EnglishYou know, I discount half of what you're saying from then on.
I od tej chwili- bum! Przestanę wierzyć w to, co mówisz.
EnglishGermany has a tradition or number of discount supermarkets.
W Niemczech jest tradycja lub wiele dyskontów spożywczych.
EnglishThirdly, people are generally willing to discount their future and sacrifice current living standards.
Po trzecie, co do zasady, ludzie są chętni, aby dla przyszłych korzyści obniżyć obecny standard życia.
EnglishAnd this one that was in Kenya, they went around and distributed to people vouchers, discount vouchers.
Prowadzący rozdawali kupony zniżkowe na zakup moskitier.
EnglishDid Saint pay for each one, or does he get a group-rate discount?
Tak samo zapłacę każdemu, macie zniżkę grupową.
EnglishIt's a difficult theory to discount, I think you'll agree.
Trudno obalić taką teorię, chyba się zgodzicie.
EnglishWe cannot discount the possibility that there is a breach of international law in relation to criminal proceedings.
Nie możemy wykluczyć możliwości, że doszło do naruszenia międzynarodowych przepisów dotyczących postępowania karnego.
EnglishMost likely, if Ireland votes against this Treaty, ways and means will also be found to discount that vote.
Jeżeli Irlandia zagłosuje przeciwko Traktatowi, najprawdopodobniej znajdzie się jakiś sposób, żeby zdyskredytować i ten wynik.
EnglishKeep in mind, the discount may not be reflected in emails sent directly from the seller, so you may wish to refer to your Google Wallet account for more details.
Tylko jedna premia usługi Portfel Google może zostać naliczona w każdym zamówieniu.
EnglishOffers should provide a monetary discount or an additional good or service not normally included.
kuponu musi być związany z ofertą, ułożony w logiczne zdania, a także zawierać odstępy między wyrazami zgodne z zasadami gramatyki.Użycie
EnglishThis year, the United Kingdom alone will receive a rebate of some EUR 3 billion because of a discount on contributions negotiated in 1984.
Tylko w tym roku sama Wielka Brytania otrzyma zwrot w wysokości 3 miliardów euro, ze względu na obniżkę składek wynegocjowaną w 1984 roku.
Englishto buy at a discount
Englishto give a discount of
Englishto buy at a discount
EnglishWe should not discount the possibility that Lukashenko is blackmailing the Kremlin, which has hitherto been vital to his stranglehold on political power.
Nie powinniśmy wykluczać możliwości, że Łukaszenko szantażuje Kreml, który do tej pory odgrywał kluczową rolę w utrzymaniu przez niego kontroli nad władzą polityczną.