"disc" po polsku

EN

"disc" - polskie tłumaczenie

volume_up
disc {rzecz.}

EN disc
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

disc (też: discus)
And so you could see that as this disc rotates about this axis, it will create a disc of light that we can control.
Jak widzicie, ten dysk obraca się wokół tej osi tworząc dysk światła, który możemy kontrolować.
Let me see if I can load another disc and show you, quickly, an example.
Załaduję inny dysk i szybko pokażę wam przykład.
But what is new is that, when we rotate this disc about this axis, this disc of light actually becomes a sphere of light.
Ale nowość polega na tym, że gdy dysk obraca się wokół tej osi, dysk światła staje się kulą światła.
disc (też: dial, record, slab, disk)
And so we just had a disc of the files.
Mieliśmy tylko płytę z plikami, Przeszliśmy się do nich w weekend.
interakcyjna płyta kompaktowa
multimedialna płyta kompaktowa
The nasal edge of the treatment spot must be at least 200 μ m from the temporal edge of the optic disc.
W kierunku donosowym ognisko leczenia musi być oddalone o co najmniej 200 μm od krawędzi skroniowej tarczy nerwu wzrokowego.
disc (też: disk, pully)
For lower back spine fusion, the damaged disc between the vertebrae is removed and replaced with two metal cages filled with InductOs.
W przypadku wykonywania zespolenia w dolnej części kręgosłupa, uszkodzony krążek pomiędzy dwoma kręgami usuwa się i zastępuje się go dwoma metalowymi klatkami wypełnionymi preparatem InductOs.

2. Anatomia

disc (też: disk)
volume_up
dysk {m.} [pot.]
And so you could see that as this disc rotates about this axis, it will create a disc of light that we can control.
Jak widzicie, ten dysk obraca się wokół tej osi tworząc dysk światła, który możemy kontrolować.
Let me see if I can load another disc and show you, quickly, an example.
Załaduję inny dysk i szybko pokażę wam przykład.
But what is new is that, when we rotate this disc about this axis, this disc of light actually becomes a sphere of light.
Ale nowość polega na tym, że gdy dysk obraca się wokół tej osi, dysk światła staje się kulą światła.

3. Wojskowość

disc (też: disk)

4. Sport

disc
volume_up
pierścień {m.} (na sztandze)

5. IT, Brytyjski angielski

disc (też: disk)
And so you could see that as this disc rotates about this axis, it will create a disc of light that we can control.
Jak widzicie, ten dysk obraca się wokół tej osi tworząc dysk światła, który możemy kontrolować.
Let me see if I can load another disc and show you, quickly, an example.
Załaduję inny dysk i szybko pokażę wam przykład.
But what is new is that, when we rotate this disc about this axis, this disc of light actually becomes a sphere of light.
Ale nowość polega na tym, że gdy dysk obraca się wokół tej osi, dysk światła staje się kulą światła.

Przykłady użycia - "disc" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishFor each medication chamber there is a corresponding colour coded control disc:
Do każdej komory na lek przyporządkowane są dyski kontrolne oznaczone odpowiednimi kolorami:
EnglishAnd all of these fed into a disc array that was designed for a continuous capture.
Dane wprowadzane były w macierz dyskową, którą zaprojektowano w celu ciągłej rejestracji obrazu.
EnglishGlass closed with a bromobutyl rubber disc with teflon, covered with an aluminium cap.
Szklane, zamknięte korkiem z gumy bromobutylowej pokrytym teflonem, przykryte aluminiowym kapslem.
EnglishType I glass cartridge with a (bromobutyl) rubber plunger, rubber disc, and aluminium seal.
Wkład ze szkła typu I z gumowym tłokiem (z bromobutylu), gumowym korkiem i aluminiową osłonką.
EnglishGlass closed with a bromobutyl rubber disc with teflon, covered with an aluminium cap.
Szklane, zamknięte korkiem z gumy bromobutylowej, pokrytym teflonem i przykrytym aluminiowym kapslem.
EnglishAnd so we just had a disc of the files.
Mieliśmy tylko płytę z plikami, Przeszliśmy się do nich w weekend.
EnglishDISC1 is a gene that's deleted in schizophrenia.
DISC1 to gen nie występujący w przypadku schizofrenii.
EnglishThe nasal edge of the treatment spot must be at least 200 μ m from the temporal edge of the optic disc.
W kierunku donosowym ognisko leczenia musi być oddalone o co najmniej 200 μm od krawędzi skroniowej tarczy nerwu wzrokowego.
EnglishThe pre-set dose provided by the I-Neb AAD system is controlled by the medication chamber and in combination with a control disc.
Ustalona wstępnie dawka w aparacie I- Neb AAD jest kontrolowana przez komorę leku wraz z dyskiem kontrolnym.
EnglishThe pre-set dose provided by the I-Neb AAD system is controlled by the medication chamber in combination with a control disc.
Ustalona wstępnie dawka w aparacie I- Neb AAD jest kontrolowana przez komorę przeznaczoną na lek wraz z dyskiem kontrolnym.
EnglishFor the 2.5 micrograms dose the medication chamber (350 microliter) with the red latch is used together with the red control disc.
Dla dawki 2, 5 mikrograma używana jest komora leku (350 mikrolitrów) z czerwoną zasuwką i czerwonym dyskiem kontrolnym.
EnglishFor the 2.5 micrograms dose the medication chamber (350 microliter) with the red latch is used together with the red control disc.
Dla dawki 2, 5 mikrograma używana jest komora na lek (350 mikrolitrów) z czerwoną zasuwką i czerwonym dyskiem kontrolnym.
EnglishFor the 5 micrograms dose the medication chamber (650 microliter) with the purple coloured latch is used together with the purple control disc.
Dla dawki 5 mikrogramów używana jest komora na lek (650 mikrolitrów) z purpurową zasuwką i purpurowym dyskiem kontrolnym.
EnglishI'm going to get you the disc.
EnglishIt's a compact disc.
EnglishFor that reason it is high time we finally managed to factor the external cost of HGV operations into the European toll disc.
Z tego powodu nadszedł najwyższy czas żebyśmy w końcu zdołali uwzględnić czynnik kosztu zewnętrznego działalności samochodów ciężarowych w europejskich opłatach drogowych.
EnglishYou should make also sure that the colour of the medication chamber latch fits with the colour of the control disc used in order to receive the prescribed dose.
Ponadto należy upewnić się, czy kolor zasuwki komory na lek odpowiada kolorowi dysku kontrolnego, stosowanego do uzyskania przepisanej dawki leku.
EnglishGlass vial (Type 1) closed with a disc (bromobutyl/ polyisoprene rubber) and a protective tamper-proof plastic cap containing 10 ml of solution.
Szklana fiolka (typ 1) zamknięta dyskiem (gumowym, wykonanym z bromobutylu/ poliizoprenu) i zabezpieczona plastikowym kapslem ochronnym zawierająca 10 ml roztworu.
EnglishThe suspension is contained in type I flint glass cartridges, sealed with halobutyl disc seals and plunger heads and secured with aluminium seals.
Zawiesina znajduje się we wkładach ze szkła ołowiowego typu I, zamkniętych korkami oraz tłokami wykonanymi z butylu lub halobutylu, zabezpieczonych dodatkowo aluminiowymi osłonkami.
EnglishA glass (Type 1) cartridge which contains a piston (bromobutyl rubber) and is closed with a disc (bromobutyl/ polyisoprene rubber) containing 3 ml of solution.
Szklany wkład (typ 1) wyposażony w tłok (gumowy, wykonany z bromobutylu) i zamknięty dyskiem (gumowym, wykonanym z bromobutylu/ poliizoprenu) zawierający 3 ml roztworu.