"dinner" po polsku

EN

"dinner" - polskie tłumaczenie

volume_up
dinner {rzecz.}
volume_up
dinner {przym.}

EN dinner
volume_up
{rzeczownik}

dinner (też: lunch, midday meal)
And I was free for dinner, and I went out to dinner with the Minister of Fisheries in Kiribati.
Miałem czas na obiad i zjadłem go razem z Ministrem Rybołówstwa Kiribati.
So we walked away from this dinner really not knowing where to go at that point.
Skończyliśmy obiad, tak naprawdę nie wiedząc, dokąd nas to zaprowadzi.
Heart-healthy dinner is a very important part of restorative seafood.
Zdrowy dla serca obiad jest bardzo ważną częścią odnawialnych owoców morza.
dinner (też: evening meal, tea, supper)
Nateglinide should be taken within 1 to 30 minutes before meals (usually breakfast, lunch and dinner).
Nateglinid powinien być przyjmowany 1 do 30 minut przed posiłkami (zwykle przed śniadaniem, obiadem i kolacją).
Example: from:amy (dinner OR movie)Meaning: Messages from Amythat contain either the word "dinner" or the word "movie"
Przykład: from:ania (kolacja OR kino)Czyli: wiadomości od Ani zawierające jedno ze słów – „kolacja” lub „kino”.
Kolacja, tańce, Paryż...
dinner (też: banquet, feast, party, reception)
Any one of the wines served at this tasting, if I'd been served it at a dinner party, it would have been, you know, the wine experience of my lifetime, and incredibly memorable.
Każde z degustowanych wtedy win, jeśli dostałbym je na przyjęciu, byłoby dla mnie niesamowitym, niezapomnianym przeżyciem.
. ~~~ If you're at a dinner party, and you say you work in education -- actually, you're not often at dinner parties, frankly, if you work in education.
Jeśli wybierzecie się na przyjęcie i powiecie, że pracujecie w oświacie - choć szczerze mówiąc, raczej nie bywa się na przyjęciach pracując w oświacie...
dinner
Today is day number 233 in which I only eat dinner.
Dziś jest dzień numer 233, kiedy jem tylko późny obiad.

Synonimy (angielski) dla "dinner":

dinner

Przykłady użycia - "dinner" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishBetter is a dinner of herbs, where love is, Than a stalled ox and hatred therewith.
Lepszy jest pokarm z jarzyny, gdzie jest miłość, niżeli z karmnego wołu, gdzie jest nienawiść.
EnglishAnd I tried taking the dried food waste, putting it to the worms, going, "There you go, dinner."
Próbowałem włożyć tam suche odpadki spożywcze nakarmić robaki mówiąc "Nadchodzi obiadek."
EnglishWe're not top on people's lists for dinner party guests and conversations and so on.
Nie królujemy na listach gości i towarzyszy rozmowy.
EnglishI wanted it all -- home office, sit down dinner for 10, room for guests, and all my kite surfing gear.
Chciałem tam mieć wszystko: biuro, stół na 10 osób, pokój gościnny i miejsce na sprzęt do kite surfingu.
EnglishSo Darwin, he took long walks alone in the woods and emphatically turned down dinner party invitations.
Darwin na przykład odbywał w samotności długie spacery po lesie i zdecydowanie unikał towarzyskich spotkań.
EnglishWe also learned at this time that you could eat an oyster about the size of a dinner plate in the Gowanus Canal itself.
Wtedy pojęliśmy, że można było wyłowić i zjeść ostrygę wielkości talerza z samego Kanału Gowanus.
EnglishI want to know the people behind my dinner choices.
Chcę znać ludzi stojących za moim obiadowym wyborem.
EnglishWould you like to have lunch/dinner with me sometime?
Mogę zaprosić cię kiedyś na lunch/kolację?
EnglishI love the way that they'll spend hours picking dandelions in the backyard and putting them into a nice centerpiece for Thanksgiving dinner.
Godzinami zbierają mlecze w ogródku, by włożyć je do wazonu zdobiącego stół w Święto Dziękczynienia.
EnglishI am treating you to lunch/dinner.
Zapraszam cię na lunch/kolację, ja stawiam.
EnglishSo this is the true cost of a shrimp dinner, maybe seven or eight shrimp and 10 pounds of other animals that had to die in the process.
Zginęły mimo, że nie mają żadnej wartości na rynku.
EnglishI still now go back to the occasional reunion dinner and most of them come up to me and say, 'My god, Godders, you were right'.
Widuję ich niekiedy na roboczych kolacjach i większość z nich podchodzi do mnie i mówi: "o mój Boże, miał Pan rację”.
Englishto be dressed up like a dog’s dinner
EnglishFor patients with type 2 diabetes, the recommended starting dose of NovoMix 30 is 6 U at breakfast and 6 U at dinner (evening meal).
U pacjentów z cukrzyc typu 2, dawka pocz tkowa NovoMix 30 to 6 j. przed niadaniem i 6 j. przed kolacj (posiłkiem wieczornym).
EnglishGo upstairs and dress for dinner.
EnglishFor patients with type 2 diabetes, the recommended starting dose of NovoMix 30 is 6 U at breakfast and 6 U at dinner (evening meal).
U pacjentów z cukrzyc typu 2, zalecana dawka pocz tkowa NovoMix 30 to 6 j. przed niadaniem i 6 j. przed kolacj (posiłkiem wieczornym).
EnglishIf you go out for dinner, like in a fish restaurant, where you can select which fish you want to eat, you can select which insects you would like to eat.
Gdy idzie się tam do restauracji, na przykład rybnej, oprócz ryb można także wybrać owady, na które ma się ochotę.
Englishdinner on the grounds
Englishdinner on the ground
Englishdinner is served!