EN digest
volume_up
{rzeczownik}

2. IT

digest

Synonimy (angielski) dla "digest":

digest

Przykłady użycia - "digest" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAnd what parts of the seed husk we don't digest, actually become part of the final, physical composite.
A niestrawne części łusek zostają włączone do końcowego kompozytu.
EnglishI will take time to digest the detail in your answer.
Szczegółowa analiza pańskiej odpowiedzi zajmie trochę czasu.
EnglishComtess may make it harder for you to digest iron.
Comtess może zaburzać wchłanianie żelaza z układu pokarmowego.
EnglishComtan may make it harder for you to digest iron.
Comtan może zaburzać wchłanianie żelaza z układu pokarmowego.
EnglishEverything and more has been chucked into one big melting pot and our citizens are expected to digest this gunge.
Do jednego kotła wrzucono wszelkie możliwe aspekty i oczekuje się, że obywatele strawią taką papkę.
EnglishThe rapporteur is certainly not to blame for this but rather the 423 amendments, which she had to digest.
Oczywiście, nie można za to winić sprawozdawczyni, ale raczej 423 poprawki, które trzeba było przeanalizować.
EnglishThis is the layer which actually touches the food you are swallowing and you digest, which is actually the lumen.
To jest warstwa, która ma kontakt bezpośredni z jedzeniem, które połknąłeś i trawisz, które jest światłem.
EnglishStalevo may make it harder for you to digest iron.
Lek Stalevo może utrudniać trawienie żelaza.
EnglishAnd the first thing it does in implanting on that rock, which it never leaves, is to digest its own brain and nervous system for food.
I natychmiast trawi własny mózg i układ nerwowy. ~~~ I natychmiast trawi własny mózg i układ nerwowy.
EnglishThe Caucasus is a complex region and, like the Balkans, has more history than it is able to digest and cope with.
Kaukaz to skomplikowany region o historii - podobnie jak Bałkany - o której trudno zapomnieć i z którą ciężko sobie poradzić.
EnglishThey digest our food, they make our vitamins, they actually educate your immune system to keep bad microbes out.
Trawią nasze pożywienie, wytwarzają witaminy, tak naprawdę szkolą wasz system odpornościowy żeby nie dopuszczał złych mikrobów.
EnglishIt is through no fault of the rapporteur that the large number of amendments have made the report quite hard to digest.
To nie sprawozdawczyni jest winna temu, że duża liczba poprawek spowodowała, iż sprawozdanie jest trudne do przełknięcia.
EnglishAnd so what I'm going to show you is a three-minute Reader's Digest version of the first aspect of this film that we produced.
I to co zamierzam wam pokazać jest 3 minutowym filmem w wersji dla "Reader's Digest", jest pierwszą częścią filmu, który wyprodukowaliśmy.
EnglishAnd now this brain takes care over this, to move it with the muscles and to do defend the surface and, of course, digest our food we cook.
I teraz ten mózg jest odpowiedzialny za przemieszczanie treści mięśniami, obronę powierzchni i oczywiście trawienie pokarmu, który ugotowaliśmy.
EnglishBut as I watch the mushrooms grow and digest my body, I imagine the Infinity Mushroom as a symbol of a new way of thinking about death and the relationship between my body and the environment.
Kiedy myślę o tym, jak grzyby rosną i trawią moje ciało, widzę w Grzybie Infinity symbol nowego sposobu myślenia o śmierci i nowych relacji ciała ze środowiskiem.
EnglishOur first operation was to re-digest it back to them, show it to them and say, "You know what?
Najpierw należało to im usystematyzować pokazać i powiedzieć: „Wiecie co, nie tknęliśmy tego, bo tylko jedna trzecia waszego programu jest poświęcona mediom i książkom.