"dick" po polsku

EN

"dick" - polskie tłumaczenie

volume_up
dick {rzecz.}

EN dick
volume_up
{rzeczownik}

1. potoczny

dick (też: bargain, penis)
volume_up
interes {m.} [pot.]

2. "detective", Amerykański angielski, potoczny

dick (też: cop)

3. Amerykański angielski, pejoratywny

dick (też: doofus, drongo, idiot, jughead)
volume_up
kretyn {m.} [pej.]
dick (też: idiot, nitwit, blockhead, jackass)
volume_up
bałwan {m.} [pej.]
dick (też: knucklehead)
volume_up
baran {m.} [pej.]

4. wulgarny

dick
volume_up
pyta {f.} [wulg.]
dick (też: cock, schlong, chopper, dong)
volume_up
kutas {m.} [wulg.]
Mój kutas chce się śmiać.
Pomyśli, że jestem kutasem.
Where do you start when you measure your dick, man?
Gdzie chcesz zacząć odmierzać swojego kutasa, stary?
dick (też: cock, fucker, cocksucker, prick)
volume_up
chuj {m.} [wulg.]
dick (też: cock, schlong, dong, johnson)
volume_up
fiut {m.} [wulg.]
dick (też: cock, willie, willy, pecker)
volume_up
ptak {m.} [pot.]
dick (też: cock, willie, willy, pecker)
volume_up
ptaszek {m.} [pot.]
dick (też: cock, peter, johnson)
volume_up
wacek {m.} [slg.]

Synonimy (angielski) dla "dick":

dick

Przykłady użycia - "dick" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe have just had an interesting discussion with Dick Marty on this issue.
Raz już przeprowadziliśmy interesującą rozmowę w tej sprawie z Dickiem Martym.
EnglishMr Dick Marty, the Council of Europe rapporteur, also presented a second report in July this year.
Dick Marty, sprawozdawca Rady Europy przedstawił również drugie sprawozdanie w lipcu br.
EnglishAnd Dick became convinced at some point that he and I had some kind of similarity of personality.
Dick w pewnym momencie doszedł do wniosku, że mamy podobne osobowości.
EnglishThere was a guy called Dick Rowe who was at Decca Records and turned down The Beatles.
Był tam gość imieniem Dick Rowe, który pracował w wytwórni Decca Records i odrzucił propozycję The Beatles.
EnglishAnd this was a very, very dangerous thing to do around Dick Feynman.
EnglishWhere do you start when you measure your dick, man?
Gdzie chcesz zacząć odmierzać swojego kutasa, stary?
EnglishI have met Pierre Lellouche from France, for example, and we are also discussing this with Dick Holbrooke.
Spotkałem się na przykład z Pierrem Lellochem z Francji, prowadzimy też rozmowy w tej sprawie z Dickiem Holbrookiem.
EnglishI didn't know what those things meant, neither did Dick -- neither did Sydney for that matter.
EnglishBeing Dick, he, of course, wanted to check this.
Jak to on, postanowił sprawdzić swoją tezę.
EnglishDick and I had a certain, a little bit of a rapport.
EnglishShe's gonna think I'm a dick.
EnglishDick, he was my friend.
EnglishI did call him Dick.
EnglishThat's "Moby Dick."
EnglishI am referring to the lack of a response from the European Council on the recommendations of this Parliament and Senator Dick Marty on the so-called CIA flights.
Chodzi mi przede wszystkim o brak reakcji Rady Europejskiej na zalecenia Parlamentu i senatora Dicka Marty'ego w sprawie tak zwanych lotów CIA.
EnglishThat was one of the arguments presented recently, at a meeting of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, by Mr Dick Marty from the Council of Europe.
To jeden z argumentów, które na niedawnym posiedzeniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zgłosił pan Dick Marty z Rady Europy.
EnglishI remember sometime during the '80s, the mid-'80s, Dick and I and Sidney Coleman would meet a couple of times up in San Francisco at some very rich guy's house -- up in San Francisco for dinner.
Pamiętam jak w latach 80-tych, w połowie lat 80-tych, Sidney Coleman, Richard i ja spotkaliśmy się kilka razy w San Francisco w domu pewnego bogacza na kolacji.