"desktop" po polsku

EN

"desktop" - polskie tłumaczenie

PL

"desktop" - angielskie tłumaczenie

EN desktop
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

desktop
volume_up
pulpit {m.} (do pisania)
When I come back to my desk I can just pinch that information back to my desktop so I can use my full-size computer.
W domu mogę podnieść informacje i wrzucić na pulpit, żeby pracować dalej na dużym komputerze.
Collections can also be stored hierarchically, like folders on your desktop.
Kolekcje mogą być też przechowywane hierarchicznie, tak jak foldery na pulpicie.
And when I say desktop, I don't just mean the actual desk where his mouse has worn away the surface of the desk.
I kiedy mowię pulpit to mam na myśli więcej niż samą powierzchnię biurka, “wygryzioną” przez myszkę jego komputera.
desktop (też: countertop, slab, top)

2. IT

desktop
When I come back to my desk I can just pinch that information back to my desktop so I can use my full-size computer.
W domu mogę podnieść informacje i wrzucić na pulpit, żeby pracować dalej na dużym komputerze.
Collections can also be stored hierarchically, like folders on your desktop.
Kolekcje mogą być też przechowywane hierarchicznie, tak jak foldery na pulpicie.
And when I say desktop, I don't just mean the actual desk where his mouse has worn away the surface of the desk.
I kiedy mowię pulpit to mam na myśli więcej niż samą powierzchnię biurka, “wygryzioną” przez myszkę jego komputera.
When I bought my first desktop, it was a DEC Rainbow.
Kiedy kupiłem pierwszy komputer stacjonarny, był to DEC Rainbow.

Synonimy (angielski) dla "desktop":

desktop

Przykłady użycia - "desktop" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishYou can drag images from your desktop or a website to your Google document.
Obrazy do dokumentu Google można przeciągać z własnego komputera lub ze strony internetowej.
EnglishSo I'm going to show you one that can be run on a desktop in two days in the next picture.
Pokażę wam teraz taką, która może być odtworzona na pececie w 2 dni.
EnglishThese are parts of a RepRap machine, which is a kind of desktop printer.
To części do urządzenia RepRap, które jest drukarką desktopową.
EnglishApps have the following advantages over desktop applications:
Aplikacje mają następujące zalety w porównaniu z programami komputerowymi:
EnglishThis is actually a desktop inkjet printer, but instead of using ink, we're using cells.
Widzicie teraz głowicę, która porusza się i "drukuje" tkankę.
EnglishThe +1 button shows up for signed-in users of google.com in English who use a modern desktop browser.
Przycisk +1 jest wyświetlany zalogowanym użytkownikom witryny google.com
EnglishFor example, let's say you have a folder on your desktop called "Photos."
Załóżmy, że na komputerze masz folder o nazwie „Zdjęcia”.
EnglishThis is a typewriter, a staple of every desktop for decades.
Oto maszyna do pisania, przez całe dziesięciolecia była podstawowym elementem na każdym biurku.
EnglishThey're also now small enough to sit on a desktop.
Są obecnie wystarczająco małych rozmiarów, by zmieścić się na biurku.
EnglishWhen I bought my first desktop, it was a DEC Rainbow.
Kiedy kupiłem pierwszy komputer stacjonarny, był to DEC Rainbow.
EnglishThis is just some stuff you can do on the computer from the desktop.
Takie rzeczy można zrobić na zwykłym komputerze.
EnglishOnce in History, you are shown a list of your most recent desktop and mobile searches.
Po przejściu do historii wyświetlona zostanie lista ostatnich wyszukiwań przeprowadzonych na komputerze i w telefonie.
EnglishThe factory in Ireland focuses on producing desktop computers.
Fabryka w Irlandii produkuje komputery stacjonarne.
EnglishDesktop view isn't available for Google spreadsheets.
W dowolnej chwili możesz jednak przejść do widoku Komputer.
EnglishDesktop label printers can create visitor badges, parking passes, and other temporary documents.
Biurkowe drukarki etykiet mogą drukować identyfikatory dla gości, bilety parkingowe i inne tymczasowe dokumenty.
EnglishTo access list view from your desktop computer, go to the View menu in your spreadsheet and select List.
Aby uzyskać dostęp do widoku listy na komputerze, otwórz menu Wyświetl w arkuszu kalkulacyjnym i wybierz Lista.
EnglishThis a photograph of the desktop of a student of mine.
To jest zdjęcie pulpitu jednego z moich studentów.
EnglishYou can use my desk-top PC anytime you want, all semester.
Możesz używać mojego kompa kiedy tylko chcesz.
EnglishThese days, websites are capable of dynamic functionality that you expect from desktop applications on your computer.
Współczesne witryny oferują dynamiczne funkcje podobne do tych dostępnych w programach na komputerze.
EnglishHowever, unlike other desktop collaborators, you will not see mobile collaborators in the chat window.
Takie osoby nie będą jednak widoczne w oknie czatu, w przeciwieństwie do innych współpracowników używających komputerów.