"to deserve" po polsku

EN

"to deserve" - polskie tłumaczenie

EN to deserve
volume_up
[deserved|deserved] {czasownik}

Our financial management is steadily improving and it is certainly good enough to deserve discharge.
Nasze zarządzanie finansami stale się poprawia i bez wątpienia jest dostatecznie dobre, by zasługiwać na absolutorium.
It is what the societies of those countries expect, and it is what they deserve.
Tego oczekują społeczeństwa tych krajów, społeczeństwa tych krajów na to zasługują.
They deserve all the procedures and all the improvements this country needs.
Zasługują na wszelkie procedury i usprawnienia, jakich potrzebuje ten kraj.
to deserve
However, the region does not deserve this.
Jednakowoż region nie zasłużył na taki los.
I hope, at least, that the Barbarians will give you what you deserve!
Mam nadzieję, że przynajmniej barbarzyńcy dadzą wam to, na co zasłużyliście!
We will remember what you do and how you act today, and there will come a time when you will all suffer the punishment you deserve'.
Będziemy pamiętać, co robicie, jak się dzisiaj zachowujecie i przyjdzie taki czas, że wszyscy poniesiecie zasłużoną karę!

Przykłady użycia - "to deserve" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSo, we deserve just as much to be part of the exchange of ideas as everybody else.
Tak samo zasługujemy na to, żeby być częścią wymiany myśli jak wszyscy inni.
EnglishUkraine's aspirations to become a member of the World Trade Organization deserve support.
Należy wspierać dążenia Ukrainy do członkostwa w Światowej Organizacji Handlu.
EnglishAll these areas deserve our full attention and an effective solution.
Wszystkie te dziedziny wymagają naszej pełnej uwagi i skutecznych rozwiązań.
EnglishPeople who are afflicted by hatred for homosexuals deserve no sympathy.
Jednakże chorym z nienawiści do osób homoseksualnych nie należy współczuć.
EnglishThe proposals contained in the mini-package are sensible and deserve support.
Propozycje zawarte w mini-pakiecie są słuszne i należy je wesprzeć.
EnglishIf we don't do that, we're going to get the generation we deserve.
Jeśli tego nie zrobimy, przyszłe pokolenie będzie takim, na jakie sobie zasłużyliśmy.
EnglishI talk about race and this question of whether we deserve to kill.
Rozmawiam o problemach rasowych i o tym, czy zasługujemy na to, by zabijać.
EnglishAll victims of the crimes against humanity deserve the same status.
Wszystkim ofiarom zbrodni przeciwko ludzkości należy się taki sam status.
EnglishIf we vote in favour of this today, we deserve to be congratulated.
Jeżeli zagłosujemy dzisiaj na "tak”, będziemy mogli sobie pogratulować.
EnglishI saw some excellent things there and the Spanish authorities deserve to be congratulated on this.
Zobaczyłem tam wspaniałe rzeczy, za które władzom hiszpańskim należą się gratulacje.
EnglishWe all deserve a say on the referendum on the Constitution.
Wszyscy mamy prawo wypowiedzieć się w sprawie referendum dotyczącego konstytucji.
EnglishThe rapporteur and the transport committee deserve to be congratulated on their work.
Należy pogratulować pracy sprawozdawcy i Komisji Transportu.
EnglishWe are winning the trust of European citizens; now we must show that we deserve that trust.
Zyskujemy zaufanie obywateli europejskich; nadszedł czas, by udowodnić, że na nie zasługujemy.
EnglishWith every picture, there are individuals who have full lives and stories that deserve to be told.
Każde zdjęcie to osoby, które mają swoje życie i historie warte tego, by je opowiedzieć.
EnglishOtherwise, we will be treated with the contempt we deserve.
W przeciwnym wypadku będziemy traktowani z pogardą, na jaką zasługujemy.
EnglishWe deserve the right to work under safe and healthy conditions.
Walczymy o lepsze środki bezpieczeństwa w naszym " miejscu pracy ".
EnglishTherefore, women working in what is known as precarious employment deserve special protection.
W związku w tym kobietom zatrudnionym w tzw. niepewnym charakterze należy się szczególna ochrona!
EnglishIn addition, we are pleased that Parliament believes that projects in the energy sector deserve our support.
Ponadto wyrażamy zadowolenie, że Parlament popiera projekty w sektorze energetycznym.
EnglishWe need to give them the tools to continue their development and gain the rewards they deserve.
Musimy zapewnić jej narzędzia, które pozwolą na jej dalszy rozwój oraz zdobywanie należnych nagród.
EnglishThere is no safe level of alcohol consumption during pregnancy and women deserve to know the facts.
Nie istnieje bezpieczna ilość alkoholu spożywanego w czasie ciąży i kobiety mają prawo znać fakty.