"desert" po polsku

EN

"desert" - polskie tłumaczenie

volume_up
desert {rzecz.}
volume_up
desert {przym.}

EN desert
volume_up
{rzeczownik}

desert
The desert is there, sand dunes, some small field.
Tam jest pustynia, wydmy, kilka małych pól.
The estuary is not the tundra, nor is the savannah the desert.
Ujście rzeki to nie tundra, a sawanna to nie pustynia.
To była biologiczna pustynia.
desert (też: forest, wilderness, backwoods)
They wandered in the wilderness in a desert way; They found no city of habitation.
Błądzili po puszczy, po pustyni bezdrożnej, miasta dla mieszkania nie znajdując.
But lusted exceedingly in the wilderness, And tempted God in the desert.
Ale zdjęci będąc chciwością na puszczy, kusili Boga na pustyniach.
And his disciples answered him, Whence shall one be able to fill these men with bread here in a desert place?
Tedy mu odpowiedzieli uczniowie jego: Skądże te kto będzie mógł nasycić chlebem tu na puszczy?
But to launch the really big stuff, you go to the middle of nowhere: Black Rock Desert, where dangerous things happen.
Ale aby wystrzelić wielką rakietę, trzeba udać się na pustkowie -- pustynia Black Rock, gdzie dzieją się niebezpieczne rzeczy.

Synonimy (angielski) dla "desert":

desert

Przykłady użycia - "desert" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThey wandered in the wilderness in a desert way; They found no city of habitation.
Błądzili po puszczy, po pustyni bezdrożnej, miasta dla mieszkania nie znajdując.
EnglishHow oft did they rebel against him in the wilderness, And grieve him in the desert!
Jako go często draźnili na puszczy, i do boleści przywodzili na pustyniach?!
EnglishReportedly, the refugees are kept in containers in the desert and are often beaten.
Podobno uchodźcy są przetrzymywani w kontenerach na pustyni i często bici.
EnglishThe last point, we all know in our primary schools that that camel is a ship of desert.
Ostatnia rzecz; wszyscy dobrze wiemy ze szkoły, że wielbłąd jest statkiem pustyni.
EnglishAnd Balak took Balaam unto the top of Peor, that looketh down upon the desert.
Tedy wiódł Balak Balaama na wierzch góry Fegor, która patrzy ku puszczy.
EnglishI want you to first notice that those two desert scenes are physically the same.
Chcę, żebyście zauważyli, że te dwie scenerie są fizycznie identyczne.
EnglishYou can see the orange line leaving the desert floor at about a 45 degree angle there.
To ten pomarańczowy promień opuszczający pustynię pod kątem około 45 stopni.
EnglishBut you could ask, how could these large mammals live in this desert environment?
Można zapytać -- jak wielkie ssaki żyły w tak pustynnym środowisku?
EnglishNor should this awareness desert us in view of the genuine achievements of this Treaty.
Nie powinniśmy utracić tej świadomości, z uwagi na faktyczne osiągnięcia tego Traktatu.
EnglishWe would have let her go to the desert, but you had to put on your thinking cap!
Powinniśmy wypuścić ją na pustynie ale ty musiałeś się przyczepić
EnglishWe can start harvesting condensation, and start greening the desert from within.
Możemy gromadzić skroploną wodę i zazieleniać pustynię od środka.
EnglishThen, a few years afterwards, using permacultural strategies, we green that part of the desert.
Po kilku latach, używając strategii permakultury, zazielenimy tę część pustyni.
EnglishSome areas in Romania's South and Southeast region have started to turn into desert.
Niektóre rejony południowej i południowo-wschodniej Rumunii zaczęły zamieniać się w pustynię.
EnglishIt is better to dwell in a desert land, Than with a contentious and fretful woman.
Lepiej mieszkać w ziemi pustej, niż z żoną swarliwą i gniewliwą.
EnglishBut for the desert society this is no program; this is their life.
Dla społeczności zamieszkującej pustynię to nie jest projekt; to jest życie tych ludzi.
EnglishBut lusted exceedingly in the wilderness, And tempted God in the desert.
Ale zdjęci będąc chciwością na puszczy, kusili Boga na pustyniach.
EnglishIt is important to stress that the presence of a nearby desert has no bearing on desertification.
Warto podkreślić, że obecność pustyni nieopodal nie ma nic wspólnego z pustynnieniem.
EnglishFrom Siberia to the Atacama Desert in Chile, to see something called The Very Large Telescope.
Od Syberii do Pustyni Atacama w Chile, żeby zobaczyć coś zwanego Bardzo Dużym Teleskopem.
EnglishLast year, I visited the detention centre in the Libyan Desert with Cecilia Malmström.
W zeszłym roku odwiedziłem wspólnie z Cecilią Malmström ośrodek detencyjny na Pustyni Libijskiej.
EnglishThey happened in places like this, in the Judean Desert, 20 kilometers away from the nearest road.
Zdarzały się w miejscach takich jak to na Pustyni Judzkiej, 20 km od najbliższej drogi.