"to depress" po polsku

EN

"to depress" - polskie tłumaczenie

EN to depress
volume_up
[depressed|depressed] {czasownik}

I believe, for example, that support from the West was important and necessary for the Balts, for their ambitions, and I find the effective absence of that support depressing.
Uważam na przykład, że wsparcie zachodu było bardzo ważne i niezbędne dla krajów bałtyckich ze względu na ich aspiracje i moim zdaniem brak takiego skutecznego wsparcia jest deprymujący.
to depress (też: to break down, to end, to mess up)
volume_up
załamać {czas. dk}
And I was driving home one day, and I get a phone call from the husband's friend, calling me because he was depressed about what was happening to his friend.
Pewnego dnia jechałem do domu, gdy dostałem telefon od przyjaciela męża, który dzwonił do mnie ponieważ był załamany tym co się działo z jego przyjacielem.
to depress (też: to end, to wring)

Przykłady użycia - "to depress" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishFully depress the actuator plunger and, at the same time, slowly withdraw the needle.
Wciskając do oporu tłoczek wstrzykiwacza, wprowadzić implant, powoli wycofując igłę.
EnglishNow, I didn't come here to depress you about the state of the global supply chain.
Nie przyszedłem dziś, żeby was smucić stanem światowego łańcucha dostaw.
EnglishAlways keeping your skin pinched, depress the plunger slowly and evenly.
Cały czas trzymając skórę między palcami powoli i równomiernie naciskać tłok.
EnglishSlowly depress the plunger rod to inject all the solvent into the BeneFIX vial
Wolno wcisnąć tłok strzykawki i wstrzyknąć cały rozpuszczalnik do fiolki z lekiem BeneFIX.
EnglishSlowly depress the plunger rod to inject all the solvent into the ReFacto AF vial.
Wolno naciskać tłok strzykawki i wstrzyknąć cały rozpuszczalnik do fiolki z lekiem ReFacto AF.
English● Using the thumb, depress the plunger in to inject the solution.
● Naciskając tłok strzykawki kciukiem, wstrzyknąć roztwór.
English● Using the thumb, depress the plunger in to inject the medicine.
● Naciskając tłok strzykawki kciukiem, wstrzyknąć roztwór.
EnglishSlowly depress the plunger, allowing time to swallow.
Powoli naciskać tłok strzykawki, umożliwiając przełknięcie leku.
EnglishDepress the plunger slowly and evenly while holding the syringe barrel, always keeping your skin pinched.
Trzymając zbiornik strzykawki, naciskać tłok powoli i równomiernie, zawsze napinając przy tym skórę.
EnglishHolding the tube upright, firmly depress the cap to puncture the applicator seal, then remove the cap
Trzymając tubkę korkiem ku górze, mocno na nią nacisnąć, aby przebić zabezpieczenie aplikatora, a następnie zdjąć korek
EnglishHolding the tube upright, firmly depress the cap to puncture the applicator seal, then remove the cap
Trzymając tubkę korkiem ku górze, mocno na niego nacisnąć, aby przebić zabezpieczenie aplikatora, a następnie zdjąć korek.
EnglishDepress the plunger slowly and evenly until the entire dose has been given and the plunger cannot be depressed any further.
Powoli i równomiernie naciskać tłok, aż do podania całej dawki i braku możliwości dalszego wciśnięcia tłoka.
EnglishWith your free hand, use the thumb grip to hold the injection device in position, and depress the plunger as far as it can go.
Urządzenie do iniekcji należy unieruchomić przy użyciu kciuka i palców wolnej ręki, wprowadzić tłoczek do samego końca.
EnglishI don't want to depress you too much.
EnglishAt a time when SMEs are struggling to survive an already dire economic climate, this is only helping to depress a difficult situation.
W czasie, gdy MŚP walczą o przetrwanie w już i tak trudnym klimacie gospodarczym, fakt ten jedynie pogarsza sytuację.
EnglishAs chemotherapy and/ or radiotherapy can depress the activity of your bone marrow, this will help to speed up its recovery.
Ponieważ chemioterapia i (lub) radioterapia może hamować aktywność szpiku kostnego, zabieg ten może pomóc w przyspieszeniu powrotu do zdrowia.
EnglishDoxycycline has been shown to depress plasma prothrombin activity thereby potentiating the effect of anticoagulants of the dicoumarol type.
Wykazano, iż doksycyklina zmniejsza aktywność protrombiny w osoczu, wzmacniając tym samym działanie leków przeciwzakrzepowych pochodnych dikumarolu.
EnglishIt is the only real bastion we have against the risk that consolidation might depress the European economy in a severe and irreversible way.
To jedyny rzeczywisty bastion, jakim dysponujemy, aby uniknąć ciężkiego, aczkolwiek odwracalnego pogrążenia europejskiej gospodarki wskutek konsolidacji.
EnglishAlways keeping your skin pinched, depress the plunger slowly and evenly until the entire dose has been given and the plunger cannot be depressed any further.
Cały czas trzymając skórę między palcami powoli i równomiernie naciskać tłok, aż do podania całej dawki i braku możliwości dalszego wciśnięcia tłoka.
EnglishParticular attention should also be paid to monitoring of serum creatinine in patients who are concomitantly receiving medicinal products that depress renal function.
Należy zwrócić także szczególną uwagę na monitorowanie stężenia kreatyniny w surowicy u pacjentów otrzymujących jednocześnie leki hamujące czynność nerek.