"demeaning" po polsku

EN

"demeaning" - polskie tłumaczenie

EN demeaning
volume_up
{przymiotnik}

volume_up
poniżający {przym. m.}
It is cruel and demeaning, and a punishment to which an innocent person can be sentenced.
To okrutna i poniżająca kara, która może zostać nałożona na niewinną osobę.
Besides this action, there is also the demeaning way in which citizens of EU Member States were prevented from visiting the Western Sahara to show their solidarity.
Ponadto obywatelom państw członkowskich UE w sposób poniżający odmówiono wjazdu na teren Sahary Zachodniej i uniemożliwiono okazanie solidarności z jej mieszkańcami.

Synonimy (angielski) dla "demeaning":

demeaning

Przykłady użycia - "demeaning" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt is cruel and demeaning, and a punishment to which an innocent person can be sentenced.
To okrutna i poniżająca kara, która może zostać nałożona na niewinną osobę.
EnglishTen miles, 100 miles, 1,000 miles later, they find themselves in dirty, dangerous, demeaning work.
Wchodzą do ciężarówki i odjeżdżają, a 10, 100, 1000 mil dalej dostają brudną, niebezpieczną i poniżającą robotę.
EnglishUntil recently, the Republic of South Korea was one of those States that, in practice, no longer applied this degrading and demeaning punishment.
Aż do niedawna Republika Korei Południowej była jednym z państw, które w praktyce już nie stosowały tej upokarzającej i poniżającej kary.
EnglishI think that social media is actually going to help us dismantle some of the silly and demeaning stereotypes that we see in media and advertising about gender.
Sądzę, że social media pomogą nam pozbyć się, niektórych z głupich i poniżających stereotypów, które obserwujemy w mediach i reklamie dotyczących płci.
EnglishIt is sad, regrettable and demeaning to the role of the Czech President to drag the Sudeten Germans into this game 65 years after the end of the Second World War.
Wciąganie Niemców Sudeckich w tę rozgrywkę 65 lat po zakończeniu II wojny światowej jest posunięciem smutnym, żałosnym i poniżającym dla roli prezydenta Czech.
EnglishWe therefore urgently call on the Malaysian Government immediately to desist from this horrific, demeaning and humiliating practice and to repeal the relevant laws in the medium term.
Dlatego wzywamy malezyjski rząd do natychmiastowego zaprzestania stosowania tej straszliwej, poniżającej i upokarzającej praktyki i uchylenia odpowiednich przepisów w średnim terminie.