"debilitating" po polsku

EN

"debilitating" - polskie tłumaczenie

EN debilitating
volume_up
{przymiotnik}

debilitating
volume_up
osłabiający {przym. m.}
debilitating

Przykłady użycia - "debilitating" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIf that is the case, I find it very debilitating for this Parliament.
Jeżeli tak, to uważam, że jest to bardzo destrukcyjne dla tego Parlamentu.
EnglishSevere, debilitating medical conditions, including patients with chronic renal failure, patients
Ciężkie, wyniszczające choroby zasadnicze, w tym pacjenci z przewlekłą niewydolnością nerek,
EnglishHigh prices have a debilitating effect on consumers, in particular those in the poor strata of society.
Wysokie ceny osłabiają konsumentów, szczególnie tych w ubogich warstwach społeczeństwa.
EnglishWomen used to get really debilitating surgeries to excise all of the axillary lymph nodes.
Kobiety zwykle musiały przechodzić bardzo inwalidyzujące operacje by wyciąć wszystkie węzły chłonne pachowe.
EnglishBut eventually it stops working, and diabetes leads to a predictable onset of debilitating disease.
Ale i ona w końcu przestaje pomagać, a cukrzyca prowadzi do przewidywalnego początku wyniszczającej choroby.
EnglishSevere, debilitating medical conditions;
Ciężkie, wyniszczające choroby zasadnicze.
EnglishThe skeletal complications are a common, and frequently the most debilitating and disabling feature of Gaucher disease.
Komórki Gauchera spotyka się najczęściej w wątrobie, śledzionie i w szpiku kostnym, jak również w płucach, nerkach i jelitach.
EnglishVomiting can be associated with serious, severely debilitating conditions and the cause should be investigated.
Wymioty mogą pojawiać się w powiązaniu z poważnymi, silnie wyniszczającymi schorzeniami i przyczyna tych schorzeń powinna być zbadana.
EnglishThe skeletal complications are a common, and frequently the most debilitating and disabling feature of Gaucher disease.
Powikłania w układzie kostnym są powszechnym i często najbardziej uciążliwym oraz prowadzącym do kalectwa elementem choroby Gauchera.
EnglishHowever, this reaction can be severe and debilitating in some patients and may require discontinuation of treatment.
Należy jednakże pamiętać, że reakcja ta u niektórych pacjentów może być ciężka i ograniczająca aktywność oraz może wymagać przerwania leczenia.
EnglishThe problem is that the men under his care are suffering from an excruciating and debilitating condition that Archie doesn't really understand.
Problem polega na tym, że ludzie pod jego opieką cierpią na dręczącą i wycieńczającą chorobę, której Archie nie rozumie.
English. ~~~ 41 people who were basically outside of being really sick, paying for the one retiree who was experiencing debilitating disease.
41 ludzi, będących zasadniczo poza zasięgiem poważnych chorób, płaciło na jednego emeryta dotkniętego przewlekłą chorobą.
EnglishLet that be a reminder that we want some action to support the many families, and children in particular, who suffer from that debilitating disease.
Niech będzie on przypomnieniem o tym, że potrzebne są działania mające na celu wsparcie wielu rodzin, szczególnie dzieci, które cierpią z powodu tej wycieńczającej choroby.
EnglishNSF may result in debilitating joint immobility, muscle weakness or impairment of the function of internal organs which may potentially be life threatening.
NSF może powodować prowadzące do inwalidztwa unieruchomienie stawów, osłabienie mięśni lub zaburzenie czynności narządów wewnętrznych, co potencjalnie może zagrażać życiu.
EnglishDiabetes, cancer, Parkinson's, Alzheimer's, heart failure, lung failure -- things that we know are debilitating diseases, for which there's relatively little that can be done.
Cukrzyca, rak, Parkinson, Alzheimer, niewydolność serca, niewydolność płuc. ~~~ Słów, które oznaczają wyniszczające choroby, na które stosunkowo niewiele można poradzić.
EnglishVomiting can be associated with serious, severely debilitating conditions including gastrointestinal obstructions; therefore, appropriate diagnostic evaluations should be employed.
Wymioty mogą pojawiać się w powiązaniu z poważnymi, silnie wyniszczającymi schorzeniami takimi, jak niedrożność przewodu pokarmowego i stąd konieczne jest postawienie właściwego rozpoznania.