"day-to-day" po polsku

EN

"day-to-day" - polskie tłumaczenie

EN day-to-day
volume_up
{przymiotnik}

day-to-day (też: casual, common, conventional, everyday)
volume_up
zwykły {przym. m.}
It is about ordinary people whose day-to-day struggle has been made even harder during the last four months.
Ten kryzys to codzienna walka zwykłych ludzi o przetrwanie, która w ciągu ostatnich czterech miesięcy została dodatkowo utrudniona.
Its roots lie primarily in the fact that policy all too often bypasses the day-to-day interests of the citizens.
Wynika on przede wszystkim z tego, że polityka zbyt często pomija interesy zwykłych obywateli, którzy słusznie domagają się większego udziału w jej stanowieniu.
day-to-day (też: casual, daily, diurnal, everyday)
volume_up
codzienny {przym. m.}
We stand next to our fellow citizens; we are involved in their day-to-day problems.
Jesteśmy blisko naszych obywateli, uczestniczymy w ich codziennych problemach.
Therefore, the Commission will just handle day-to-day business from November 1.
W związku z tym od 1 listopada Komisja będzie wykonywała swoje codzienne obowiązki.
I know full well that the day-to-day work here is mainly about practical details.
Wiem aż nadto dobrze, że na codzienną pracę tutaj składają się głównie praktyczne detale.

Synonimy (angielski) dla "day-to-day":

day-to-day

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "day-to-day"

day rzeczownik
to przyimek
Polish
to spójnik

Przykłady użycia - "day-to-day" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThree separate 5-day treatments must be performed at day 0, day 14 and day 60.
Należy wykonać trzy oddzielne cykle podawania preparatu od dnia 0, 14 i 60- tego.
EnglishSing unto Jehovah, all the earth; Show forth his salvation from day to day.
Śpiewajcie Panu wszystka ziemio; opowiadajcie ode dnia do dnia zbawienie jego.
EnglishDay in day out you decide to save banks; meanwhile, the Irish are sinking.
Dzień w dzień podejmujecie decyzje o ratowaniu banków, a tymczasem Irlandia tonie.
EnglishOn Monday, we remembered Europe Day, a day in celebration of the European Union.
W poniedziałek obchodziliśmy Dzień Europy, dzień europejskiej wspólnoty.
EnglishThree separate 5-day treatments must be performed at day 0, day 14 and day 60.
Leczenie powtórzyć po 14 i 60 dniach od rozpoczęcia podawania interferonu.
EnglishAnd he said unto him, Why, O son of the king, art thou thus lean from day to day?
Który mu rzekł: Czumuż tak schniesz, synu królewski, ode dnia do dnia?
EnglishWe are not under time pressure from day to day to come up with the new regulation.
Nie działamy pod presją czasu po to, by z dnia na dzień tworzyć nowe uregulowania prawne.
EnglishThe day-to-day running of the country is in the hands of the prime minister.
Do obowiązków premiera należy zarządzanie krajem w sprawach bieżących.
EnglishThe overall responsibility for day-to-day business lies with the Executive Board.
Struktura organizacyjna odzwierciedla zadania pełnione przez EBC.
EnglishSo, why are we not doing something to actually attend that problem on a day to day basis?
Więc, dlaczego nie robimy czegoś, ażeby faktycznie zająć się tym problemem na co dzień?
EnglishWhat I want to present to you is what I call state building, day by day.
To, co chcę wam zaprezentować, nazywam budowaniem państwa dzień po dniu.
EnglishDay unto day uttereth speech, And night unto night showeth knowledge.
Niebiosa opowiadają chwałę Bożą, a dzieło rąk jego rozpostarcie oznajmuje.
EnglishSing unto Jehovah, bless his name; Show forth his salvation from day to day.
Śpiewajcież Panu, dobrorzeczcie imieniowi jego, opowiadajcie ode dnia do dnia zbawienie jego.
EnglishWe were able to cooperate very closely on the day-to-day agendas.
Byliśmy w stanie współpracować bardzo ściśle nad bieżącymi programami działań.
EnglishNot to mention the local administration which handles the problems on a day-to-day basis.
Nie wspominając o administracji lokalnej, która zajmuje się tymi problemami na co dzień.
EnglishHowever, this is what people living with disabilities experience day after day.
A tego właśnie każdego dnia doświadczają osoby niepełnosprawne.
EnglishI watched my own net worth falling by about a million dollars a day, every day, for 18 months.
Traciłem około miliona dolarów dziennie, dzień po dniu, przez 18 miesięcy.
EnglishThis is a concrete example of how the EU affects our day-to-day lives.
Jest to konkretny przykład oddziaływania UE na nasze życie codziennie.
EnglishTake two 400 mg tablets at the same time, once a day, every day.
Przyjmować jednocześnie dwie tabletki po 400 mg raz na dobę (codziennie).
English♫ just day by day, our DNA, so the Olson twins got nothing on us.
♫ dzień za dniem z naszym de-en-em, braci Mroczków zostawiamy w tyle.