"to cut through" po polsku

EN

"to cut through" - polskie tłumaczenie

EN to cut through
volume_up
{czasownik}

to cut through (też: to cut, to interrupt, to intersect, to saw)
volume_up
przeciąć {czas. dk}
He can now cut through tough animal hide.
Teraz potrafi przeciąć twardą skórę.
to cut through
volume_up
przekrawać {czas. ndk}

Przykłady użycia - "to cut through" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSo let's take a cut through the brain here, and imagine that Beck was hooked up to a SPECT scan.
Zróbmy przekrój przez mózg w tym miejscu i wyobraźmy sobie, że Beck był podłączony do skanera SPECT.
EnglishAnd I proposed that we cut through the mountain.
Światło wpada do sal przez szczyt wzgórza.
EnglishBy the fence, where we cut through.
EnglishTEC has seven priorities which should move forward and make sure that they cut through the rhetoric.
Transatlantycka Rada Gospodarcza ma siedem priorytetów, którymi należy zająć się w pierwszej kolejności, tak aby przebić się przez nadmierną retorykę.
EnglishI therefore feel that this is a good proposal which will cut through a lot of red tape and offer safeguards to society.
Dlatego jestem zdania, że jest to udany wniosek, który ukróci niepotrzebną biurokrację i zaoferuje społeczeństwu środki zabezpieczające.
EnglishAnd so I got up in the ceiling and I cut through the ceiling joists, much to my parents' delight, and put the door, you know, being pulled up through the ceiling.
Zawsze uderzało mnie to, że my – ludzie mamy tyle wspaniałych pomysłów na to, co chcielibyśmy robić.
EnglishI mean, I cut through three years of engineering meetings, design and system integration, and introduced DEPTHX -- Deep Phreatic Thermal Explorer.
Przebrnąłem przez 3 lata spotkań inżynierów, projektowania oraz integrację systemową i przedstawiłem DEPTHX - Deep Phreatic Thermal Explorer.
EnglishIt must be a community that does not cut straight through the European Union, but includes the European Union with the Mediterranean countries.
Musi to być taka wspólnota, która nie będzie wprowadzać linii podziału w Unii Europejskiej, lecz łączyć Unię Europejską z państwami śródziemnomorskimi.