"custom" po polsku

EN

"custom" - polskie tłumaczenie

volume_up
custom {rzecz.}
volume_up
custom {przym.}

EN custom
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

custom (też: habit, practice, praxis, way)
Mamy praktykę, mamy zwyczaj.
We hope, once again, that Parliament will not go back on its word, as has unfortunately been its custom.
Ponownie wyrażamy nadzieję, że Parlament nie wycofa się ze swego stanowiska, co niestety ma zwyczaj czynić.
I am somewhat afraid because if we have a custom, then it is better to keep it as a custom and not necessarily change the rules.
W istocie mam pewne obawy, ponieważ skoro obowiązuje u nas zwyczaj, lepiej go jako taki utrzymać, a nie koniecznie zmieniać zasady.
custom
This is our custom in the European Parliament.
Takie są nasze obyczaje w Parlamencie Europejskim.
It is the custom at international conferences to speak trivia, but now we need action, and fast.
Obyczajem międzynarodowych konferencji jest prawienie komunałów, lecz my faktycznie potrzebujemy działania, i to szybkiego działania.
Such slaughter is, rather, a custom of savage and primitive tribes, and we should not agree to it.
Są to raczej obyczaje dzikich, pierwotnych plemion. Nie powinniśmy się na to godzić.
custom (też: habit, practice, mannerism)

2. Prawo

custom (też: common law)

Synonimy (angielski) dla "custom":

custom

Przykłady użycia - "custom" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt just adds, at the end, the phrase: 'in accordance with national custom and practice'.
Na końcu zwykle dodaje się frazę: "zgodnie ze krajową praktyką i zwyczajami”.
EnglishThe custom convention between Belgium, Luxembourg and the Netherlands enters into force.
Wejście w życie konwencji celnej zawartej pomiędzy Belgią, Luksemburgiem i Holandią.
EnglishAnd when he was twelve years old, they went up after the custom of the feast;
A gdy już był we dwunastym roku, a oni wstępowali do Jeruzalemu według zwyczaju onego święta;
EnglishThere is a custom made computer that tells the camera when to fire.
Każdy aparat ma też dedykowany mikrokontroler, który mówi mu, kiedy ma zrobić zdjęcie.
EnglishSuch slaughter is, rather, a custom of savage and primitive tribes, and we should not agree to it.
Są to raczej obyczaje dzikich, pierwotnych plemion. Nie powinniśmy się na to godzić.
English"I'm aware of this custom. ~~~ But I really like my tea sweet."
" "Zdaję sobie sprawę" - powiedziałam - "z tego, że Japończycy nie słodzą zielonej herbaty.
EnglishAnd he came out, and went, as his custom was, unto the mount of Olives; and the disciples also followed him.
I wyszedłszy szedł według zwyczaju na górę Oliwną, a szli za nim i uczniowie jego.
EnglishAlso, this new version of custom 'From:' doesn't work with Yahoo!
Ponadto ta nowa wersja niestandardowego adresu nadawcy nie działa jeszcze z kontami usługi Yahoo
EnglishCustom filters are applied in the order in which they appear in your Profile Settings page.
Można ją zmienić za pomocą linku Przypisz kolejność filtrów.
EnglishYou can still create custom contact groups yourself.
Nadal jednak możesz samodzielnie tworzyć niestandardowe grupy kontaktów.
EnglishYou can also create custom colors for text or objects.
Ponadto możesz utworzyć kolory niestandardowe dla tekstu lub obiektów.
EnglishThe first steps are taken in the progressive abolition of custom duties and quotas within the EEC.
Podjęte zostają pierwsze kroki zmierzające do stopniowego znoszenia ceł i kontyngentów w ramach EWG.
English. - (SV) Mr President, hunting is an old-established custom.
w imieniu grupy IND/DEM. - (SV) Panie przewodniczący! Myślistwo jest starą, zakorzenioną w kulturze tradycją.
Englishand Paul, as his custom was, went in unto them, and for three sabbath days reasoned with them from the Scriptures,
Tedy Paweł według zwyczaju swego wszedł do nich, a przez trzy sabaty kazał im z Pisma.
EnglishCustom filters are applied in the order in which they appear in your Profile Settings page.
Filtry niestandardowe są stosowane w takiej kolejności, w jakiej są wyświetlane na stronie Ustawienia profilu.
EnglishAdd custom buttons to access or search your favorite websites from Toolbar.
Dodawaj niestandardowe przyciski, aby otwierać lub wyszukiwać swoje ulubione witryny z poziomu paska narzędzi Toolbar.
EnglishI've now had them custom make one, the only one of its kind in the world.
EnglishSo I took the deed of the purchase, both that which was sealed, [according to] the law and custom, and that which was open:
Potemem wziął według przykazania i prawa zapis kupna zapieczętowany i otwarty;
EnglishIf you've previously created a custom passphrase to encrypt your data, you'll be asked to provide the passphrase.
Jeśli do szyfrowania danych używasz niestandardowego hasła, zobaczysz prośbę o jego podanie.
EnglishPoints of interest that you create on your custom map won't appear in Google Maps search results.
Ciekawe miejsca utworzone na mapie niestandardowej nie będą wyświetlane w wynikach wyszukiwania w Mapach Google.