EN curse
volume_up
{rzeczownik}

curse (też: anathema)
The resource curse is entirely confined to countries below a threshold of governance.
Klątwa surowcowa dotyczy jedynie krajów poniżej pewnego progu zarządzania.
It is what is known as the 'resource curse' or 'rentier economy'.
O czymś, co jest znane jako klątwa surowcowa lub gospodarka rentierska.
Why is there this "resource curse," as it's called?
Skąd się bierze tak zwana „Klątwa surowcowa”?
" Curse of the Bambino, " isn't that what you call it?
" Przekleństwo Bambino, " Czy to nie tak to nazywasz?
. ~~~ Is that a curse, that people want a Bilbao building?
RW: Ludzie chcieli widzieć budynki Michael'a Graves'a Czy to przekleństwo, że ludzie chcą mieć kolejne Bilbao?
przeżuć w ustach przekleństwo
curse
curse
volume_up
bluzg {m.} [pot.]

Przykłady użycia - "curse" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishToday, however, we are talking about someone for whom diamonds may become a curse.
Dzisiaj jednak mówimy o kimś, dla kogo diamenty mogą stać się przekleństwem.
English(Yea, I have not suffered by mouth to sin By asking his life with a curse);
(I owszem nie dałem zgrzeszyć ustom moim, abym miał żądać przeklęstwa duszy jego.
EnglishAnd Balak said unto Balaam, Neither curse them at all, nor bless them at all.
Tedy rzekł Balak do Balaama: Ani ich przeklinaj więcej, ani im też błogosław więcej.
EnglishI took thee to curse mine enemies, and, behold, thou hast blessed them altogether.
Na przeklinanie nieprzyjaciół moich przyzwałem cię, a oto, błogosławiąc błogosławiłeś im.
EnglishLet them curse it that curse the day, Who are ready to rouse up leviathan.
Bodaj ją byli przeklęli, którzy przeklinają dzień, którzy są gotowi, wzruszać płacz swój
EnglishThere is a generation that curse their father, And bless not their mother.
Jest rodzaj, który ojcu swemu złorzeczy, a matce swojej nie błogosławi.
EnglishSo right now, in this world, we think about data as being this curse.
Tak więc: teraz, w dzisiejszym świecie myślimy o danych jako klątwie.
Englishbless them that curse you, pray for them that despitefully use you.
Błogosławcie tym, którzy was przeklinają; módlcie się za tymi, którzy wam złość wyrządzają.
EnglishYe are cursed with the curse; for ye rob me, even this whole nation.
Zgołaście przeklęci, iż mię tak łupicie, wy i wszystek naród wasz.
EnglishThe curse of Jehovah is in the house of the wicked; But he blesseth the habitation of the righteous.
Przeklęstwo Pańskie jest w domu niezbożnika; ale przybytkowi sprawiedliwych błogosławi,
EnglishBless them that persecute you; bless, and curse not.
Dobrorzeczcie tym, którzy was prześladują; dobrorzeczcie, a nie przeklinajcie.
EnglishThen said Abishai the son of Zeruiah unto the king, Why should this dead dog curse my lord the king?
I rzekł Abisaj, syn Sarwii, do króla: Czemuż złorzeczy ten zdechły pies królowi, panu memu?
EnglishAnd men shall dwell therein, and there shall be no more curse; but Jerusalem shall dwell safely.
I będą w nim mieszkać, a nie będzie więcej przeklęstwem, a Jeruzalem bezpiecznie mieszkać będzie.
Englishthen will I make this house like Shiloh, and will make this city a curse to all the nations of the earth.
Tedy uczynię temu domowi jako Sylo, a to miasto dam na przeklęstwo wszystkim narodom ziemi.
EnglishMine enemies reproach me all the day; They that are mad against me do curse by me.
Czuję, a jestem jako wróbel samotny na dachu.
EnglishAnd these shall stand upon mount Ebal for the curse: Reuben, Gad, and Asher, and Zebulun, Dan, and Naphtali.
Ci zaś staną ku przeklinaniu na górze Hebal: Ruben, Gad, i Aser, i Zabulon, Dan, i Neftali.
EnglishWe have to move away from what's called "the curse of the commodities."
Musimy zapomnieć o tzw. "przekleństwie towarów".
EnglishAnd God said unto Balaam, Thou shalt not go with them; thou shalt not curse the people; for they are blessed.
Tedy rzekł Bóg do Balaama: Nie chodź z nimi, ani przeklinaj ludu tego; bo jest błogosławiony.
EnglishBehold, I set before you this day a blessing and a curse:
Oto, ja dziś wam przedkładam błogosławieństwo, i przeklęstwo;
EnglishBecause he curseth, and because Jehovah hath said unto him, Curse David; who then shall say, Wherefore hast thou done so?
Ponieważ mu Pan rzekł: Złorzecz Dawidowi, i któżby śmiał rzec: Czemu tak czynisz?