"curious" po polsku

EN

"curious" - polskie tłumaczenie

EN curious
volume_up
{przymiotnik}

volume_up
ciekawy {przym. m.}
Ed Ulbrich: That was a clip from "The Curious Case of Benjamin Button."
To był fragment "Ciekawego przypadku Benjamina Buttona".
We're curious, and we just go out and get knowledge, you know?
Jesteśmy ciekawi świata, więc poznajemy go i zdobywamy wiedzę, prawda?
And I'm just curious whether you sometimes lie awake in the night worrying that you've opened Pandora's box.
Jestem ciekaw, czy czasem nie daje ci spać obawa, że otworzyłeś puszkę Pandory.
curious (też: inquiring, inquisitive)
volume_up
ciekaw {przym. m.}
And I'm just curious whether you sometimes lie awake in the night worrying that you've opened Pandora's box.
Jestem ciekaw, czy czasem nie daje ci spać obawa, że otworzyłeś puszkę Pandory.
Jestem ciekaw, jak będzie brzmiała pańska odpowiedź.
I should have put a stop to it right then, but I was curious and that was my downfall.
Powinienem wtedy z nim skończyć, ale byłem ciekaw... i to mnie zgubiło.
curious (też: esoteric, noteworthy, odd, peculiar)
volume_up
osobliwy {przym. m.}
And what you see if you plot it in this slightly curious way is that everybody lies on the same line.
Łatwo zobaczyć, na wykresie stworzonym w ten nieco osobliwy sposób, że wszyscy znajdują się na tej samej linii.
It is curious that no sanctions have been foreseen for countries which do not fulfil the obligation to implement such beautiful ideas.
Co osobliwe, nie przewidziano żadnych sankcji dla krajów nie wywiązujących się z realizacji tak pięknych pomysłów.
To me, as someone who lived through Ceaușescu's dictatorship as a child, this proves that you have a curious, one-sided idea of democracy and the rule of law.
Według mnie, osoby pamiętającej z dzieciństwa dyktaturę Ceauşescu, macie osobliwą, jednostronną wizję demokracji i rządów prawa.
curious (też: odd, bizarre)
volume_up
kuriozalny {przym. m.}
So heart is filtered out, so I can see if I'm curious about that.
Serce jest przefiltrowane, jeżeli jestem tym zaciekawiony.
curious (też: inquisitive, nosey, overly curious)
volume_up
ciekawski {przym. m.}
Bardzo ciekawski.
They can throw out a target -- it's a carpet shaped like a seal -- and in will come a white shark, a curious critter that will come right up to our 16-ft. boat.
Wyrzucają cel - to dywan w kształcie foki - i zaraz przypłynie żarłacz biały - ciekawski stwór - który zbliży się do naszej 16-stopowej łodzi.

Synonimy (angielski) dla "curious":

curious

Przykłady użycia - "curious" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishCurious, then, that the government in Reykjavik is now shedding crocodile tears.
Dziwi więc, że rząd w Rejkiawiku roni teraz krokodyle łzy.
EnglishBut they're rather curious, and I say this out of affection for them.
Ale są raczej osobliwi, i mówię to tylko z czystej sympatii do nich.
EnglishIt made me question and curious: How could someone actually find joy in cleaning toilets for a living?
Zaciekawiło mnie to: Jak można czerpać przyjemność z zawodowego sprzątania toalet?
EnglishI am now really curious to know what the real underlying reasons were.
Naprawdę chciałabym wiedzieć, jakie były prawdziwe tego przyczyny.
EnglishCurious thing about running and running injuries is that the running injury is new to our time.
Ciekawe jest to, że kontuzje od biegania są całkiem nowym zjawiskiem.
EnglishAnd we were particularly touched by the flowers and we were curious as to how the flowers got there."
Szczególnie poruszyły nas te kwiaty i zastanawialiśmy się, skąd one się tutaj wzięły".
EnglishAnd I got in the water with them, and I was amazed at how curious they were.
Wszedłem z nimi do wody i zachwyciła mnie ich ciekawość.
EnglishWe're curious, and we just go out and get knowledge, you know?
Jesteśmy ciekawi świata, więc poznajemy go i zdobywamy wiedzę, prawda?
EnglishIn fact, the date -- I'm curious to know if any of you know what happened on this momentous date?
Ciekawe, czy ktoś z was wie, co wydarzyło się tego ważnego dnia?
EnglishEd Ulbrich: That was a clip from "The Curious Case of Benjamin Button."
To był fragment "Ciekawego przypadku Benjamina Buttona".
EnglishOn the ground and around the world people are still curious, and trying to figure out what is going on.
Wszędzie na Ziemi ludzie są ciekawi tego, i próbują się domyśleć, co właściwie się dzieje.
EnglishNow, that is a rather remarkable statistic, and I am curious to hear your explanation of this point.
Cóż, to dość znacząca statystyka, a ja jestem bardzo ciekawa Pańskiego wyjaśnienia tej kwestii.
EnglishCA: I was actually also curious why -- I think you missed an opportunity with your condoms launch.
Wydaje mi się też, że zmarnowałeś okazję z biznesem prezerwatyw -- nazwałeś go Mates (przyjaciele).
EnglishThis is A and B are kind of the points where she's sort of a little bit curious about these things -- doesn't know.
A i B to momenty, kiedy jeszcze się interesowała tymi przedmiotami – nie wie.
EnglishAnd I'd like to talk about that, because that's really curious.
A ja bym o tym chciał porozmawiać, bo to naprawdę ciekawe.
EnglishSo remember, this is the first time you've met him, and we really want to draw you in and make you more curious.
To jest wasze pierwsze spotkanie. ~~~ Chcemy was wciągnąć i zaciekawić.
EnglishAnd she was very relieved at this, that there was nothing seriously the matter, and also rather curious.
Rosie poczuła wielką ulgę, dowiedziawszy się, że nie dzieje się nic poważnego, ale była też ciekawa.
EnglishIf you’re curious to find out what 3D graphics can look like using WebGL, try out these demos.
Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak może wyglądać grafika 3D przy zastosowaniu WebGL, wypróbuj te wersje demonstracyjne .
EnglishAnd Paul said he was never really afraid, because she was more curious about him than threatened.
I Paul powiedział, że nigdy tak naprawdę się nie bał. ~~~ bo ona była bardziej zainteresowana nim niż przestraszona.
EnglishAnd, from my experience, you know, kids are naturally curious about what they don't know, or don't understand, or is foreign to them.
Przyniosłam worek nóg, takich jak te za mną. ~~~ Dzieci mogły je sobie pooglądać.