"crust" po polsku

EN

"crust" - polskie tłumaczenie

volume_up
crust {rzecz.}

EN crust
volume_up
{rzeczownik}

crust (też: cuticle, pelt, skin, rind)
Only the crust can caramelize. ~~~ It's the only place that gets hot enough.
Tylko wtedy skórka może się karmelizować – jest wystarczająco gorąco.
May your crust be crisp, and your bread always rise.
Niech Wasza skórka będzie chrupiąca, a Wasz chleb zawsze rósł.
They give us that beautiful brown crust.
Daje nam to piękną, brązową skórkę.
crust (też: casing, shell, shuck, crock)
The reason there is a billion-year gap in our geological understanding is because of plate tectonics, The crust of the Earth has been recycled.
. ~~~ Skorupa Ziemi odnawiała się.
crust (też: scab)
volume_up
strupek {m.} [zdr.]
punctate keratitis, eye pain, blurred vision, eye pruritus, dry eye, foreign body sensation in eyes, eyelid margin crusting
Zaburzenia oka Częste: punktowate zapalenie rogówki, ból oka, niewyraźne widzenie, świąd oka, suchość oka, uczucie obecności ciała obcego w oczach, strupki na brzegach powiek.

Przykłady użycia - "crust" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishVery rare: vasculitis (petechiae, hemorrhagic bullae, papules, crust formation).
Bardzo rzadko: zapalenie naczyń obwodowych (wybroczyny, pęcherze krwotoczne, grudki, tworzenie strupów).
EnglishAnd Chad says, "Sure, like, we have this, like, salmon, that's, like, rolled in this, like, wasabi, like, crust.
Chad odpowiedział "Jasne, mamy tego, no, łososia, co jest zwinięty w takiej skorupce z wasabi.
EnglishThe sugars in the dough caramelize in the crust.
Cukry w cieście karmelizują się w skórce.
EnglishThey give us that beautiful brown crust.
EnglishHardening under the skin, small open sores, a crust that forms during healing, and small bubbles under the skin may also occur.
Mogą także wystąpić stwardnienia podskórne, niewielkie otwarte rany, strup, który tworzy się podczas gojenia i drobne pęcherzyki podskórne.
EnglishJust as an aside, I wanted to mention, cities are only two percent of the Earth's crust, but they are 50 percent of the world's population.
A tak na marginesie, chciałem wspomnieć, że miasta stanowią tylko dwa procent powierzchni Ziemi, ale skupiają 50 procent ogółu ludności na świecie.
EnglishIn plate tectonic theory, we knew that if you had plates collide, it made sense: they would crush into one another, you would thicken the crust, you'd uplift it.
Teoria tektoniki płyt mówiła, że jeśli zderzają się płyty, to miażdżą się wzajemnie, pokrywa ulega zgrubieniu i wypiętrza się.
EnglishAnd deep beneath those oceans, at cracks in the Earth's crust, you've got heat seeping up from inside the Earth, and you've got a great diversity of elements.
Głęboko pod powierzchnią tych oceanów, przy pęknięciach w skorupie ziemskiej, masz również ciepło wydobywające się z wnętrza Ziemi, i masz też dużą różnorodność pierwiastków.