"crumbles" po polsku


Bezokolicznik czasownika crumbles: to crumble
EN

"crumbles" - polskie tłumaczenie

EN to crumble
volume_up
[crumbled|crumbled] {czasownik}

to crumble (też: to crumb)
The boundary of my brain that divides real from fantasy has finally begun to crumble.
Granice mojego mózgu, oddzielające rzeczywistość od fantazji zaczęły powoli się kruszyć.
Makes the rocks crumble, and the first step in the generation of soil.
Skała kruszy się, a to pierwszy krok w powstawaniu gleby.
And he also understood that that foundation was crumbling, literally crumbling.
Zrozumiał on też, że ta podstawa się kruszy, dosłownie wykrusza się.
to crumble
volume_up
rozkruszyć {czas. dk}
to crumble
volume_up
wykruszać {czas. ndk} (zniszczyć)
to crumble
volume_up
wykruszyć {czas. dk} (zniszczyć)

Przykłady użycia - "crumbles" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWhen they leave that role, however, that understanding often crumbles away.
Jednak gdy przestają pełnić tę funkcję, zrozumienie to często znika.
EnglishWe need to be ready, as and when the Lukashenko regime crumbles, to welcome Belarus back into the ENP and grant it, too, a European perspective.
Musimy być gotowi, by - jak tylko reżim Łukaszenki upadnie - powitać Białoruś z powrotem w EPS i przed nią również nakreślić europejską perspektywę.
EnglishWe watch the Irish crisis and the problems of Greece, Portugal and Spain with concern and sympathy, and wait to see whether the euro area crumbles.
Przyglądamy się kryzysowi irlandzkiemu oraz problemom Grecji, Portugalii i Hiszpanii z troską i współczuciem, zastanawiając się, czy strefa euro ulegnie rozpadowi.