"crook" po polsku

EN

"crook" - polskie tłumaczenie

volume_up
crook {rzecz.}

EN crook
volume_up
{rzeczownik}

crook (też: cheat, knave, rascal, rogue)
Europe does not consider immigrants as crooks or criminals or as a threat to our security or workforce.
Europa nie uznaje imigrantów za łotrów, przestępców ani za zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa, bądź siły roboczej.
We have seen Professor Jones from the University of East Anglia - crook!
Mieliśmy szansę oglądać profesora Jonesa z Uniwersytetu Anglii Wschodniej - kanciarza!
Well, we have seen the Al Gore hockey stick, which is still, I gather, being shown in London state schools - Al Gore, snake oil salesman, crook!
Cóż, wszyscy widzieliśmy kij hokejowy Ala Gore'a, który - o ile wiem - jest nadal prezentowany w londyńskich szkołach państwowych - Ala Gore'a, podstępnego sprzedawcy ropy, kanciarza!
It's captured by the crooks who are at the heart of the political problem.
Przechwycone przez oszustów, którzy są źródłem problemów politycznych.
The emphasis on clean government would have gradually squeezed out the political crooks, because there wouldn't be any money in taking part in the politics.
Nacisk na czysty rząd stopniowo wyparłby politycznych oszustów. ~~~ Ponieważ nie byłoby pieniędzy za udzielanie się w polityce.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, 'By himself, he was a petty crook or a minor felon, but he was bright and like me, he also believed he could become a politician.
(IT) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! "Sam był jedynie drobnym złodziejaszkiem i oszustem, ale odznaczał się inteligencją, i tak jak ja uważał, że może zostać politykiem.
crook
volume_up
hochsztapler {m.} [starom.] (awanturnik)

Synonimy (angielski) dla "crook":

crook

Przykłady użycia - "crook" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe have seen Professor Jones from the University of East Anglia - crook!
Mieliśmy szansę oglądać profesora Jonesa z Uniwersytetu Anglii Wschodniej - kanciarza!
EnglishWell, you know, you move sheep from point A to point B with it, by hook or by crook.
Wiecie, poruszasz owce z punktu a do punktu b, za wszelką cenę.
English. - (DE) We are trying today to support economic interests by hook or by crook.
na piśmie. - (DE) Usiłujemy dzisiaj wspierać interesy ekonomiczne nie przebierając w środkach.
English. - (DE) Today, an attempt is being made to assert economic interests by hook or by crook.
na piśmie. - (DE) Podejmowana jest dziś próba ochrony własnych interesów nie przebierając w środkach.
Englishby hook or by crook
EnglishWell, we have seen the Al Gore hockey stick, which is still, I gather, being shown in London state schools - Al Gore, snake oil salesman, crook!
Cóż, wszyscy widzieliśmy kij hokejowy Ala Gore'a, który - o ile wiem - jest nadal prezentowany w londyńskich szkołach państwowych - Ala Gore'a, podstępnego sprzedawcy ropy, kanciarza!
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, 'By himself, he was a petty crook or a minor felon, but he was bright and like me, he also believed he could become a politician.
(IT) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! "Sam był jedynie drobnym złodziejaszkiem i oszustem, ale odznaczał się inteligencją, i tak jak ja uważał, że może zostać politykiem.