"crawl" po polsku

EN

"crawl" - polskie tłumaczenie

volume_up
crawl {rzecz.}
PL

EN crawl
volume_up
{rzeczownik}

1. Sport

crawl
Instead of swimming crawl, swim breaststroke.
Zamiast kraulem, płyń stylem klasycznym.

Synonimy (angielski) dla "crawl":

crawl

Przykłady użycia - "crawl" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

English. ~~~ Google will update our index the next time we crawl this page.
Więcej informacji Google zaktualizuje indeks podczas następnego indeksowania danej strony.
EnglishOn the Crawl Errors page, you can mark an error for a specific URL as fixed.
Na stronie błędów indeksowania możesz zaznaczyć błąd dla określonego URL-a jako naprawiony.
EnglishWe use a huge set of computers to fetch (or "crawl") billions ofpages on the web.
Do pobierania miliardów („przemierzania”) stron internetowych używamy ogromnej liczby komputerów.
EnglishGoogle doesn't guarantee that we'll crawl or index all of your URLs.
Google nie gwarantuje pobrania ani zaindeksowania wszystkich adresów URL.
EnglishYou fall, and you crawl...... and you break, and you take what you can get.
Padasz i czołgasz się... łamiesz się, a potem walczysz dalej.
EnglishLet's increase the websites that they crawl from 20,000 to 20 million.
Zwiększmy liczbę stron,które przeszukuje z 20,000 do 20 milionów.
EnglishWe'll see them the next time we crawl your site, and we'll update our index.
Zostaną one wykryte przy następnym indeksowaniu Twojej witryny, a nasz indeks zostanie zaktualizowany.
EnglishIf it does, changing it may affect your Google snippet after we next crawl your site.
Jeżeli występuje, jej zmiana może spowodować zmianę fragmentu Google po kolejnym zaindeksowaniu witryny.
EnglishI had to crawl in between the legs of these people with my sister strapped on my back, find a way to a window.
Musiałam przeczołgać się pod ich nogami, z siostrą na plechach, dotarłam do okna.
EnglishSo I would go into the ponds and crawl around and pick them up with my toes.
Brodziłem w stawie i wybierałem piłki palcami stóp.
EnglishLet's increase the languages they crawl from seven to 70, or more.
Zwiększmy liczbę języków z siedmiu do 70, lub więcej.
EnglishBut also, because he was an inveterate hacker, he left a tiny digital wormhole through which he alone could crawl.
Niestety, ponieważ był to też zapalony haker zostawił małą lukę dającą mu dostęp do sieci.
EnglishGoogle strives to detect these types of issues and resolve them so that they will disappear from Crawl Errors.
Staramy się wykrywać i rozwiązywać tego typu problemy, aby nie pojawiały się w Błędach indeksowania.
English. ~~~ If we're not allowed to crawl the page, we won't be able to see and obey the meta tag on it.
Jeśli nasz robot nie będzie mógł zindeksować strony, to także nie będzie mógł odczytać i uszanować jej metatagu.
EnglishI really wanted to crawl into a hole, and I didn't really know how I was going to work my way back into my surrounding community.
I tak naprawę nie wiedziałam w jaki sposób powrócić do otaczającej mnie społeczności.
EnglishIn this case, the link may appear as a 404 (Not Found) error in the Crawl Errors feature in Webmaster Tools.
Taki link może wtedy figurować jako błąd 404 (Not Found) w sekcji Błędu indeksowania w Narzędziach dla webmasterów.
EnglishBecause search engines crawl mainly text, this is a great way to see how your page appears to Google.
Ponieważ wyszukiwarki indeksują przede wszystkim tekst, jest to świetny sposób na sprawdzenie, jak Google widzi Twoją stronę.
EnglishI sometimes wish I could just crawl up with a girl.
Czasami chciałbym tylko być z dziewczyną.
EnglishAs Googlebot visits each of these websites it detects links on each page and adds them to its list of pages to crawl.
Gdy Googlebot odwiedza te witryny, wykrywa linki na każdej ze stron i dodaje je do listy stron, które należy indeksować.
EnglishThey all crawl in different ways, and you can see on the right, that we actually made a couple of these things, and they work in reality.
Po prawej stronie można zobaczyć, że kilka z nich skonstruowaliśmy i działają one w świecie rzeczywistym.

Pozostałe hasła